Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN tại Lào

Ngày cập nhật: 22-10-2012
Ngày 19/10, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ nhất (AMMW1) đã được tổ chức tại Lào với chủ đề “Tăng cường quan điểm giới và quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững”

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengxavath, các Bộ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ của các nước ASEAN, đại diện các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại biểu phụ nữ đến từ 10 nước ASEAN. Đoàn Đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện các dự án cũng như Kế hoạch của Ủy ban phụ nữ ASEAN 2011-2015 nhằm tăng cường bình đẳng giới, quyền phụ nữ và công bằng xã hội cho phụ nữ trong khu vực; khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác của phụ nữ trong việc tăng cường lồng ghép giới trong quá trình xây dựng Cộng đồng Văn hoá – xã hội ASEAN 2009-2015.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu nêu bật những kết quả đã đạt được của phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua nhằm thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới mà Việt Nam đã cam kết.

Bộ trưởng đề nghị các nước tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở những vùng thường xuyên có thiên tai; đẩy mạnh hợp tác giữa các nước ASEAN với các nước đối tác đối thoại và các tổ chức của Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng môi trường bền vững, góp phần hiệu quả vào quá trình phát triển bền vững cho mỗi quốc gia, khu vực và cho toàn thế giới…

Hội nghị đã ra Tuyên bố Vientiane cam kết nâng cao kiến thức và kỹ năng của phụ nữ về bảo tồn môi trường, đất và thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai; vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình về môi trường cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; nâng cao kiến thức của phụ nữ trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tạo thu nhập bền vững; tham gia đầy đủ trong quá trình ra quyết định, đặc biệt đối với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở tất cả các cấp cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Trước đó, ngày 18/10 khóa họp Ủy ban phụ nữ ASEAN +3 (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) lần thứ 4 đã họp để kiểm điểm những tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới liên quan tới các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.


Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...
Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...