Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Ngày cập nhật: 22-10-2012
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ đã tổ chức buổi Toạ đàm “Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

Tham dự buổi toạ đàm có: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; Thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; Thành viên Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo nữ của một số Bộ, ngành, UBND một số tỉnh, thành phố; Đại sứ, đại diện một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam.

Các chủ đề được đưa ra tại buổi toạ đàm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong lĩnh vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; định hướng công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp: thực trạng và giải pháp; vai trò của Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và nhóm nữ Đại biểu Quốc hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; Những tồn tại, thách thức cần giải quyết trong công tác cán bộ nữ; kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của Phụ nữ trong quản lý và lãnh đạo tại Canada; kinh nghiệm của các Quốc gia về Phụ nữ và bình đẳng giới…Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Những thành quả đạt được trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong nhiều năm qua ngoài những cố gắng, nỗ lực phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, Việt Nam đánh gia cao sự ủng hộ và hợp tác của các nước và cộng đồng quốc tế. Để thực hiện hiệu quả công tác này, bên cạnh vai trò của Nhà nước là tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội…Đấy cũng là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, mỗi công dân và mỗi quốc gia, đồng thời cũng đòi hỏi sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu. Buổi toạ đàm là cơ hội để đưa ra các sáng kiến và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan có liên quan để đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững.Bộ trưởng Phạm Thị Hải ChuyềnBà Pratibha - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong thời gian qua đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bình đẳng giới tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, coi đây là một trong những mục tiêu lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam là một trong 6 quốc gia đầu tiên trên thế giới tham gia ký kết Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ. Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức thành lập Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn UBQG về Thập kỷ của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục được kiện toàn vào các năm 2001, 2008. UBQG được xác định là tổ chức phối hợp liên ngành đảm bảo tính Đại điện của những Bộ ngành chủ chốt có liên quan mật thiết đến chính sách về phụ nữ và là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành cơ chế, chính sách, triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...
Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...