Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Ngày cập nhật: 22-10-2012
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ Phụ nữ đã tổ chức buổi Toạ đàm “Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

Tham dự buổi toạ đàm có: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; Thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; Thành viên Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo nữ của một số Bộ, ngành, UBND một số tỉnh, thành phố; Đại sứ, đại diện một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam.

Các chủ đề được đưa ra tại buổi toạ đàm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong lĩnh vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; định hướng công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp: thực trạng và giải pháp; vai trò của Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và nhóm nữ Đại biểu Quốc hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; Những tồn tại, thách thức cần giải quyết trong công tác cán bộ nữ; kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của Phụ nữ trong quản lý và lãnh đạo tại Canada; kinh nghiệm của các Quốc gia về Phụ nữ và bình đẳng giới…Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Những thành quả đạt được trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong nhiều năm qua ngoài những cố gắng, nỗ lực phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, Việt Nam đánh gia cao sự ủng hộ và hợp tác của các nước và cộng đồng quốc tế. Để thực hiện hiệu quả công tác này, bên cạnh vai trò của Nhà nước là tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội…Đấy cũng là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, mỗi công dân và mỗi quốc gia, đồng thời cũng đòi hỏi sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu. Buổi toạ đàm là cơ hội để đưa ra các sáng kiến và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan có liên quan để đạt được những kết quả tốt nhất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững.Bộ trưởng Phạm Thị Hải ChuyềnBà Pratibha - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong thời gian qua đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bình đẳng giới tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, coi đây là một trong những mục tiêu lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam là một trong 6 quốc gia đầu tiên trên thế giới tham gia ký kết Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ. Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức thành lập Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở kiện toàn UBQG về Thập kỷ của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục được kiện toàn vào các năm 2001, 2008. UBQG được xác định là tổ chức phối hợp liên ngành đảm bảo tính Đại điện của những Bộ ngành chủ chốt có liên quan mật thiết đến chính sách về phụ nữ và là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành cơ chế, chính sách, triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...
Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...