Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về dự phòng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên đến năm 2020

Ngày cập nhật: 11-03-2019

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về dự phòng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên đến năm 2020
Sáng ngày 11/3/2019, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Bộ LĐ-TBXH và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về dự phòng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên đến năm 2020. Tham dự Lễ ký kết, phía Bộ LĐ-TBXH có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà, đại diện các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD&ĐT; tới dự có đại diện Vụ Khoa giáo – Văn xã – Văn phòng Chính phủ; Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội – Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan.

Kế hoạch phối hợp về dự phòng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên (gọi tắt là HSSV) đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của nhà giáo và học sinh, sinh viên về ma túy và tác hại của ma túy; từ đó, xây dựng các chương trình dự phòng nghiện ma túy phù hợp, biện pháp can thiệp hiệu quả đối với những HSSV sử dụng, lạm dụng và nghiện ma túy.

Các nội dung được chia thành 4 nhóm nhiệm vụ chính đó là xây dựng và hoàn thiện thể chế, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về dự phòng nghiện ma túy trong HSSV, triển khai thực hiện các Văn bản pháp luật, chia sẻ thông tin về các khảo sát nghiên cứu và kết quả triển khai.  Kế hoạch, bao gồm các nội dung chính sau đây: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật; Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ yêu cầu công tác; Nghiên cứu, khảo sát tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương và tham vấn về chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo và trao đổi, học tập kinh nghiệm; Phối hợp tổ chức thí điểm các mô hình dự phòng nghiện ma túy; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác dự phòng nghiện ma túy.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết tình hình vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay diễn biến rất phức tạp, gia tăng về số lượng, về tính chất mức độ nguy hiểm hơn, đối tượng trẻ hóa hơn. Theo cơ quan phòng chống ma túy của Liên Hợp quốc nhận định chiều hướng gia tăng đặc biệt nghiêm trọng ở châu Á. Hiện nay Việt Nam có hơn 220.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Đặc biệt số lượng người sử dụng các chất ma túy tổng hợp, ma túy đá, chất hướng thần ngày càng tăng, thậm chí đã len lỏi cả vào các trường cao đẳng, đại học. Trước tình trạng trẻ hóa người nghiện, rất cần các giải pháp mạnh liên quan đến công tác dự phòng. Thứ trưởng tin tưởng sự phối hợp giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ GD&ĐT sẽ giúp giải quyết những nguyên nhân còn tồn tại trong những năm qua, cũng như thực hiện những khuyến cáo của Ủy ban kiểm soát ma túy của Liên Hợp quốc.

Thứ trưởng cho rằng việc ký kết lần này rất ý nghĩa với mục đích xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không ma túy. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao quá trình phối hợp trong nhiều năm qua giữa Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội với các vụ, cục liên quan của Bộ GD&ĐT trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và phòng chống ma túy học đường. Thứ trưởng đề nghị Cục sẽ tích cực, chủ động để hiện thực hóa kế hoạch thành nội dung cụ thể, tác động tích cực hơn và lan tỏa hơn.  

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Lễ ký kết

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, ma túy là vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội. Đảng, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn. Do đó cần có sự chung tay của các cấp, các ngành trong toàn xã hội để tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ đó thay đổi hành vi trong học sinh, sinh viên và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không ma túy.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...
Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...