Đảng ủy Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2019

Ngày cập nhật: 29-01-2019

Toàn cảnh Hội nghị
Sáng ngày 29/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, các ban của Đảng ủy Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghi quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu năm, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao cũng như ổn định tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng Bộ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao.

Đồng chí Lê Văn Hoạt báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo toàn ngành đạt được những kết quả tích cực, tiến bộ so với cùng kỳ năm 2017; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Bộ đề ra trong chương trình công tác. Trong đó tham mưu ban hành quyết sách quan trọng về bảo hiểm xã hội, tiền lương, hoàn thành 100% các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Quốc hội giao. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; giảm nghèo đi vào thực chất hơn; công tác người cao tuổi. bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhất trí với 14 nhiệm vụ chính trị và 4 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà báo cáo tại Hội nghị nêu ra trong phương hướng hoạt động năm 2019 của Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị nghiên cứu, tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn cán bộ làm thanh tra, kiểm tra; kiện toàn bộ máy tổ chức…

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH khẳng định sự đóng góp của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng và các đảng viên vào thành công của toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị Đảng ủy bộ Bộ LĐ-TBXH chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng chỉ đạo, đôn đốc các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường sắp xếp, kiện toàn triển khai tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ theo đúng Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nêu gương cán bộ; Tập trung rà soát, đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo; Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước…

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương cho Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và đồng chí Lê Văn Hoạt 

Trao Bằng khen và Giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ xuất sắc

Nhân dịp này, Hội nghị tổ chức trao tặng 03 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban tổ chức Trung ương cho 03 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ; đồng thời trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cho 02 tập thể; trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH cho 07 tập thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, Tặng giấy khen cho 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp 2014-2018; và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018
Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018