Trung tâm Thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ngày cập nhật: 17-01-2019

Toàn cảnh Hội nghị
Sáng ngày 17/1/2019, tại Trụ sở Bộ, Trung tâm Thông tin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Đỗ Chí Dũng- Giám đốc Trung tâm Thông tin cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Trung tâm Thông tin đã triển khai nhiệm vụ và đạt được một số kết quả như sau:

Đối với công tác thông tin:

Cùng với việc vận hành có hiệu quả Cổng TTĐT của Bộ, trong năm có khoảng khoảng 1.750 tin, bài, các tin tức, sự kiện liên quan đến các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các hoạt động nổi bật của Bộ ngành. Thời gian cập nhật tin bài được rút ngắn so với năm 2017, chất lượng tin bài, chất lượng ảnh đã từng bước được cải thiện.

Triển khai nội dung trên các chuyên trang của Cổng TTĐT Bộ với hơn 1.600 tin, bài và gần 1.250 vấn đề cần có sự giải đáp nhằm cung cấp kịp thời các thông tin của từng lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành đến với người dân, doanh nghiệp. Trong đó có Chuyên trang Thông tin Đối ngoại, Chuyên trang Địa phương cơ sở, Chuyên trang Bộ với công dân, Chuyên trang phản hồi chính sách từng bước tăng cường cung cấp thông tin đến ĐBQH, cử tri và người dân cả nước, góp phần công khai, minh bạch hóa thông tin, chính sách lĩnh vực Bộ, ngành đang quản lý. Cung cấp thông tin phản ánh hoạt động công tác lao động, người có công và xã hội các địa phương, cơ sở đến với các bạn đọc trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc đăng tải kịp thời hệ thống văn bản văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản đang soạn thảo về các lĩnh vực thuộc Bộ. Ngoài ra một hệ thống các công ước quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực của ngành đã được dịch ra tiếng Việt và cung cấp trên Cổng TTĐT Bộ. Trong năm 2018 đã cập nhật được gần 56 văn bản quy phạm pháp luật, trên 500 văn bản Chỉ đạo - điều hành và gần 70 dự thảo văn bản.

Hệ thống các biểu dữ liệu về: thống kê hành chính, về kết quả các cuộc điều tra chuyên môn của Bộ, của các tổ chức quốc tế về các lĩnh vực của ngành trong khoảng 10 năm qua cung cấp tương đối đầy đủ. Hệ thống hoá, đăng tải dữ liệu qua các năm về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, giúp độc giả có thể nghiên cứu, so sánh và có được cái nhìn tổng quát qua các con số về các lĩnh vực của Bộ, ngành.

Chuyên mục Cơ cấu tổ chức được cập nhật kịp thời bắt kịp những thay đổi về chức năng nhiệm vụ, nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ được ban hành căn cứ theo Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ; giúp cho độc giả có thể dễ dàng liên hệ công việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành một cách nhanh chóng.

Chuyên mục Video với gần 300 video bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã cung cấp các hình ảnh hoạt động của Lãnh đạo Bộ ngành, từng bước đa dạng hóa kênh thông tin đến với người dân và doanh nghiệp.

Trang thông tin bằng tiếng Anh trên Cổng TTĐT Bộ được duy trì thường xuyên. Các tin tức và các sự kiện của Bộ, ngành được chọn lọc và dịch kịp thời cung cấp cho các tổ chức Quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, các đối tượng trong và ngoài nước về tình hình, chính sách của Việt Nam về lĩnh vực lao động, việc làm, công tác xã hội.

Đối với công tác Ứng dụng Công nghệ thông tin:

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ năm 2018 và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị của Bộ, ngành. Theo tiêu chí xếp hạng ứng dụng CNTT của chỉ số cải cách hành chính Par Index năm 2017, Bộ LĐ-TBXH có giá trị điểm số tăng cao nhất (từ 71,91% năm 2016 lên 80% năm 2017), tăng hơn so với năm trước 8,09%. Xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của Bộ năm 2018 đứng thứ 10 trong số các Bộ, ngành, tăng 01 hạng so với năm 2017.

Ông Đào Ngoc Phong-Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảm bảo Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ vận hành tương đối ổn định. Các máy chủ và thiết bị mạng được kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ cũng như phát hiện và xử lý sự cố kịp thời, giảm thiểu các rủi ro đối với hệ thống; liên tục triển khai các giải pháp kỹ thuật để hệ thống hoạt động ngày càng hiệu quả.

Hỗ trợ các đơn vị về cấp tài nguyên hệ thống phục vụ hosting cho các cổng/trang thông tin, phần mềm ứng dụng và CSDL (CSDL) tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ; quản lý, quy hoạch tài nguyên lưu trữ, phân vùng lưu trữ hợp lý cho các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, sao lưu các ứng dụng và dữ liệu nhằm phục hồi khi có sự cố xảy ra. Đảm bảo các trang/cổng thông tin, phần mềm ứng dụng đang hosting tại trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ hoạt động ổn định.

Triển khai các công tác nghiệp vụ quản lý tài nguyên và vận hành hệ thống các thiết bị CNTT của Trung tâm THDL nhằm đảm bảo Trung tâm THDL của Bộ hoạt động thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT của Bộ và các đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự và Đảng ủy Bộ, Trung tâm đã đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để triển khai 03 Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Bộ tổ chức tại 03 điểm cầu (Hội trường tầng 5, D25 và Nhà khách 168 Hai Bà Trưng TP. HCM).

Triển khai đồng bộ tài khoản eMolisa và tài khoản thư điện tử công vụ Molisa.gov.vn nhằm đảm bảo cơ chế đăng nhập một lần; theo dõi, ngăn chặn spam trong hệ thống. Tính đến tháng 12/2018, tổng số hòm thư công vụ của Bộ được thiết lập khoảng hơn 2.000 hòm thư trong đó có gần 600 hòm thư được sử dụng thường xuyên. Trong năm 2018 có gần 100 hòm thư mới được thiết lập.

Đối với công tác triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng dịch vụ công trực tuyến:

Phối hợp với Văn phòng Bộ trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10/8/2018 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT của ngành LĐ-TBXH đến năm 2020.

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ phát biểu tại Hội nghi

Phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình Bộ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 của Bộ; phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai, đảm bảo theo đúng kế hoạch được duyệt.

Phối hợp với Văn phòng Bộ trình Bộ ban hành Quyết định số 1363/QĐ-LĐTBXH ngày 05/10/2018 phê duyệt Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Trình Bộ ban hành Quyết định số 1437/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2018 về việc ban hành danh mục mã định danh các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Thực hiện Quyết định số 992/QĐ-LĐTBXH ngày 01/8/2018 của Bộ về việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ giai đoạn 2018-2019, Trung tâm đã phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tiến hành xây dựng 02 dịch vụ công mức độ 4.

Hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến có sử dụng chữ ký số theo chỉ đạo của Chính phủ, tích hợp các Dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Tiếp tục triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp, tính đến nay đã có trên 450 doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng tài khoản thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến; việc xử lý hồ sơ trực tuyến của một số đơn vị đạt tỷ lệ cao: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Việc làm.

Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước triển khai ứng dụng lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia.

Tổng hợp và trình Bộ báo cáo Chính phủ định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ năm 2018.

Phối hợp với Văn phòng Bộ từng bước hiện đại hóa trụ sở làm việc thông qua lắp đặt các thiết bị CNTT: bảng LED, màn hình cung cấp thông tin tại nhà A.

Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu liên quan đến ứng dụng CNTT tại Bộ để cung cấp với Bộ Nội vụ tổng hợp xây dựng PAR Index.

Thu thập số liệu và xây dựng báo cáo xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc Bộ và các Sở LĐ-TBXH (Molisa ICT index 2018).

Triển khai xây dựng Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội: Trong năm 2018, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở LĐ-TBXH hoàn thành xây dựng bộ tiêu chí thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Bộ tiêu chí là căn cứ để Trung tâm trình Bộ ban hành bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử của Bộ, ngành, phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến triển khai cả ở Bộ và Sở LĐ-TBXH.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019theo chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thông tin xây dựng chương trình công tác năm 2019 với phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử theo chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành; đảm bảo hạ tầng CNTT của Bộ hoạt động thông suốt, ổn định.

Đẩy mạnh hoạt động Cổng Thông tin điện tử của Bộ với mục tiêu lâu dài Cổng không chỉ là nơi cung cấp thông tin tin cậy, hiệu quả mà còn là nơi tương tác với người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Đổi mới các hoạt động thông tin, thống kê phát triển các sản phẩm thông tin có chất lượng, có giá trị gia tăng; nghiên cứu xây dựng các ứng dụng gắn với các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành được cài đặt trên các thiết bị di động.

Đổi mới phương pháp triển khai các hoạt động sự nghiệp thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

Công tác thông tin

Thu thập, cung cấp thông tin đa chiều cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội; Khai trương giao diện mới Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Vận hành các chuyên mục tương tác giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động công tác thông tin, Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Duy trì cung cấp các bản tin đã có; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thông tin chuyên sâu, có giá trị gia tăng cao phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành.

Phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành và của đơn vị.

Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành triển khai các hoạt động thống kê.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai cập nhật thông tin lên iTrithuc theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

 Xây dựng và trình Bộ ban hành các Quy chế nhằm đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT của Bộ, ngành.

Duy trì, nghiên cứu cập nhật phiên bản Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác trong chỉ đạo điều hành và thúc đẩy ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính; tăng cường triển khai Dịch vụ công trực tuyến và kết nối các dịch vụ công của các đơn vị thuộc Bộ vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai phần mềm một cửa liên thông của Bộ.

Trình Bộ ban hành Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử nhằm tích hợp các phần mềm, hệ thống thông tin, CSDL của Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ và các Sở LĐTBXH áp dụng triển khai.

Triển khai chữ ký số chuyên dùng và chữ ký số công cộng vào các ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến;

Triển khai Dự án CNTT “Tăng cường năng lực CNTT của Bộ LĐTBXH giai đoạn 2016-2020” theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt; đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống; định kỳ rà soát lỗ hổng an ninh bảo mật cho các hệ thống thông tin cũng như hệ thống mạng; Triển khai xác định cấp độ cho các hệ thống thông tin của Bộ theo hướng dẫn tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 10/7/2016 của Chính phủ.

Phối hợp với các đơn vị triển khai phần mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng CSDL và triển khai các đề án ứng dụng CNTT: Đề án 1982/QĐ-TTg, Đề án 708/QĐ-TTg, phần mềm quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công, phần mềm quản lý dữ liệu tổ chức cán bộ...

Hoàn thành nâng cấp phiên bản Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa 6.0, tập huấn sử dụng đến các đơn vị thuộc Bộ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; tiếp tục đẩy mạnh sử dụng hộp thư điện tử @molisa.gov.vn trong công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ tại Quyết định số 1363/QĐ-LĐTBXH ngày 05/10/2018 của Bộ LĐTBXH và Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quân đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác của Trung tâm Thông tin năm 2018 đồng thời chỉ đạo, trong năm 2019, Trung tâm cần tiếp tục phát huy vai trò và khẳng định mình là đơn vị điều phối về hoạt động thông tin, ứng dụng CNTT của Bộ. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm xây dựng kế hoạch tổng thể phối hợp với Văn phòng Bộ nhận diện các vấn đề cần tập trung trong năm 2019 về công tác thông tin của Bộ để thực hiện chủ động và đồng bộ hơn.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin Thứ trưởng Lê Quân cũng nhấn mạnh, cần tập trung nâng cao chỉ số của Bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019 như: Đẩy mạnh dứt điểm tích hợp các Dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ để triển khai Chính phủ điện tử; Đẩy mạnh và đưa tất cả các ứng dụng và các cơ sở dữ liệu để kết hợp với đóng góp số liệu trên Cổng thông tin Hệ tri thức Việt số hóa để hình thành một mạng xã hội rất lớn trong thời gian tới...; Tiếp tục đẩy mạnh bảo mật trên Cổng TTĐT và tích hợp một số trang thông tin điên tử của Bộ với lượng truy cập lớn nhằm nâng cao xếp hạng chung của chúng ta..; Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng ứng dụng trong eMolisa và xây dựng bảng chấm điểm nhằm xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ về ứng dụng CNTT liên quan nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành trong công việc với các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2019...

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019
Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019