Cục Trẻ em tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày cập nhật: 27-12-2018

Quang cảnh Hội nghị
Sáng ngày 26/12/2018, tại Trụ sở Bộ, Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 Cục Trẻ em. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục Trẻ em đồng chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị còn có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Bà Nguyễn Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Trưởng ban nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, bà Hà Thị Oanh, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ, cùng gần 80 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Trẻ em…

Tại Hội nghị, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông cho biết, toàn quốc có trên 26,3 triệu trẻ em, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 5,43% tổng số trẻ em . Nhận thức của xã hội, của người dân nói chung về trách nhiệm và lên tiếng tố cáo bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em ngày càng được nâng lên. Trẻ em bị tai nạn thương tích có xu hướng giảm so với năm 2017 nhưng vẫn còn những vụ việc liên quan đến đuối nước trẻ em và tai nạn giao thông.

Liên quan đến xây dựng văn bản: năm 2018, Bộ LĐ-TBXH đã trình Thủ tướng Chính phủ các Quyết định: Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

 Đặc biệt, ngày 06/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em với 675 điểm cầu trực tuyến và khoảng 18.000 đại biểu tham dự. Hội nghị đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và chỉ đạo, giao nhiệm vụ thực hiện các giải pháp, hoạt động cụ thể để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo, quán triệt việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt đối với Ủy ban nhân dân các cấp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm cuộc sống an toàn cho trẻ em, phòng ngừa, xử lý có hiệu quả, hiệu lực các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em. Ngay sau Hội nghị, Cục Trẻ em đã tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. 

Ông Đặng Hoa Nam cho biết, qua phân tích của Cục Trẻ em và số cuộc gọi đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), những vụ xâm hại trẻ em sẽ bị tố cáo nhiều hơn do pháp luật về bảo vệ trẻ em đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan tiếp nhận thông tin, có dịch vụ tiếp nhận thông tin thông báo, tố giác và thông tin này được bảo mật. Đặc biệt, nhận thức của người dân về trách nhiệm lên tiếng, tố cáo những vụ xâm hại, bạo lực tăng lên. Cục Trẻ em theo dõi sát tình hình, nắm thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận xã hội, kịp thời chỉ đạo và kiến nghị giải quyết các vấn đề về thực hiện quyền trẻ em và các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không để tồn đọng các thông tin, yêu cầu từ trẻ em và người dân thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến trẻ em. “Đặc biệt, được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, chỉ chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH trong công tác chỉ đạo phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng kịp thời, nghiêm minh, bước đầu có sự phối hợp trong giải quyết các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Các cơ quan truyền thông tích cực tham gia, lên tiếng trong công tác phòng, chống, phát hiện các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em”, ông Nam cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em phát biểu tại Hội nghị

 Năm 2019, Cục Trẻ em đặt mục tiêu tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Triển khai tích cực và hiệu quả các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em và đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em; can thiệp, hỗ trợ kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Tiếp tục giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa các vùng miền. Góp phần đảm bảo cho mọi trẻ em được chăm sóc, phát triển toàn diện và sống trong môi trường an toàn. Để thực hiện được mục tiêu đó, những trọng tâm xây dựng pháp luật, chính sách, đề án, kế hoạch đó là cần tiếp tục phổ biến, triển khai thực hiện, đặc biệt đối với quy định về các yêu cầu, chính sách mới, của Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP; rà soát, kiến nghị việc xây dựng pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật trẻ em để việc thực hiện các quyền trẻ em phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và các tiêu chuẩn quốc tế khác; Rà soát, kiến nghị việc bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và vận hành hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đề án Huy động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhất là trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2018-2025. Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp; Triển khai thực hiện có hiệu quả hơn Chị thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, tập trung vào những hạn chế, tồn tại được xác định sau sơ kết thực hiện Chỉ thị; Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận những nỗ lực của cán bộ làm công tác trẻ em và những kết quả đạt được trong năm 2018.  Thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số điểm sáng cần phát huy. Thứ trưởng cho biết sau Hội nghị trực tuyến về bảo vệ trẻ em đến nay, công tác trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác trẻ em tại cơ sở và tăng thêm ngân sách dành cho công tác trẻ em.  Bên cạnh đó, các Hội thảo chuyên đề liên quan tới các vấn đề về quyền của trẻ em đã được phối hợp tốt và huy động được sự tham gia tích cực của các đối tác quốc tế, các tổ chức trong và ngoài nước…

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần tăng cường truyền thông về Luật Trẻ em ở tuyến cơ sở, để nâng cao nhận thức của người dân.  Về những thách thức đặt ra trong thời gian tới, Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2019 phải là năm tốc lực để tổ chức thực hiện triển khai các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đạt được hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng đề nghị Cục Trẻ em bên cạnh việc lên án những vụ việc vi phạm quyền trẻ em, cần đưa những gương người tốt việc tốt để truyền thông, nhân rộng trong xã hội. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp với Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để triển khai đến cơ sở việc tiếp nhận thông tin, can thiệp hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Bên cạnh đó, tổng hợp, dự báo tình hình những vấn đề trong công tác trẻ em đặt ra như: Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, hỗ trợ trẻ em nghiện ma túy, trẻ em là nạn nhân mua bán người,… để nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chính sách phù hợp.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu: “Cục Trẻ em cần phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, cơ quan báo chí để tham mưu và xử lý nhanh những vụ việc liên quan đến trẻ em; phối hợp Quỹ BTTEVN chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cần có kế hoạch phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em”.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...
Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2018Quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2018Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...