Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2018

Ngày cập nhật: 28-09-2018

Toàn cảnh Hội nghị
Chiều ngày 28/9, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong 9 tháng đầu năm 2018. Cùng dự có các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Lê Quân cùng các Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Bá Hoan cho biết, trong 9 tháng năm 2018, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, sự quan tâm của toàn xã hội; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; sự chủ động của các đơn vị, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, tỷ lệ trình văn bản trong 9 tháng đầu năm đạt 100% kế hoạch. Các đơn vị tích cực hơn trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Các lĩnh vực phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả, có tiến bộ so với cùng kỳ năm 2017.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Bá Hoan báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, ước thực hiện 9 tháng  cả nước tạo việc làm cho khoảng 1.214,6 nghìn người, đạt 75,9% kế hoạch năm, trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1.114 nghìn người, đạt 74,8% kế hoạch; đưa trên 100,6 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 91,5% kế hoạch. Tính đến hết tháng 8/2018 cả nước có 14.129.211 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 29% lực lượng lao động trong độ tuổi, (trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 13.887.992 người, tham gia BHXH tự nguyện là 241.219 người).

Theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ; tính đến hết tháng 8/2018 có 11.934.490 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quản lý, theo dõi, cập nhật tình hình lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tổ chức tốt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ hai năm 2018; Tăng cường công tác quản lý máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chấn chỉnh hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; xây dựng và phát hành ứng dụng Chọn nghề - chọn trường trên điện thoại di động nhằm hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh và hỗ trợ học sinh, thí sinh, người họ, có thêm một kênh thông tin tổng hợp, tìm hiểu, lựa chọn ngành nghề đào tạo, chọn trường.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X, Hội giảng nhà giáo dục nghề nghiệp toàn quốc; tham gia Kỳ thi tay nghề ASEAN đạt kết quả cao với vị trí thứ 3 toàn đoàn .

Kết quả, tuyển sinh 9 tháng năm 2018 khoảng 1.746 nghìn người, đạt 79% kế hoạch; trong đó, tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng khoảng 396 nghìn người, đạt 73% kế hoạch; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trên 1.350 nghìn người, đạt 81% kế hoạch.

 

Về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng . Tổ chức trọng thể các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên cả nước. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, qua hơn 1 năm triển khai đã rà soát, xem xét khoảng gần 6.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận 1.792 liệt sĩ, 2.500 thương binh, những hồ sơ không đủ điều kiện cũng đã kết luận và giải thích thấu tình đạt lý cho đối tượng. Dịp kỷ niệm 27/7 năm nay đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 442 liệt sĩ. Tổ chức sơ kết việc chi trả trợ cấp chính sách người có công qua hệ thống bưu điện tại 6 tỉnh, thành phố, đang xem xét mở rộng thí điểm ra 19 tỉnh, thành phố. Tổ chức thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng trong lực lượng thanh niên xung phong tại 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định .

Tiếp nhận bàn giao và tổ chức vận hành Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Thực hiện lấy mẫu 968 mẫu hài cốt liệt sỹ; giám định ADN đối với 1.204 mẫu hài cốt liệt sỹ và 406 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ; tiếp nhận 17 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ hy sinh tại Lào; xác định, trả lại danh tính cho 04 liệt sỹ.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ . Hỗ trợ trên 500 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ liệt sỹ, các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm.

Tiếp tục rà soát, đánh giá chính sách giảm nghèo theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới 500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ người có công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ việc bán đấu giá áo thi đấu và trái bóng của Đội tuyển U23Việt Nam.

Xây dựng báo cáo giữa kỳ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo . Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13. Hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí hộ nghèo theo quy định về tiêu chí xã nông thôn kiểu mới giai đoạn 2018 - 2020 (Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018). Chuẩn bị tổ chức chuỗi các hoạt động Tháng cao điểm hành động vì người nghèo và Chương trình “Chung tay vì người nghèo năm 2018". Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2.839.568 người. Kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP năm 2018 là 17.388 tỷ đồng (trong đó có 10 địa phương đã nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định ); thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC là 299 tỷ đồng; có 59 tỉnh, thành phố thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua cơ quan Bưu điện . Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp, chồng chéo .

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ...) để hỗ trợ kịp thời. Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ 22.383,078 tấn gạo (trong đó 9.833,34 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 17 địa phương; 11.848,293 tấn gạo cứu đói dịp Tết cho 18 địa phương; 701,445 tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai cho 03 địa phương). Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, người khuyết tật .

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em 2016 và các chương trình, dự án đã được phê duyệt; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục ; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em . Tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em . Tổ chức Tết trung thu năm 2018 cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực .

Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được gần 25 tỷ đồng (trong đó, kinh phí vận động bằng tiền: 24.680.703.000 đồng, kinh phí bằng hiện vật: 550.000.000 đồng); hỗ trợ lũy kế cho 59.836 lượt trẻ em với tổng kinh phí hỗ trợ trên 40 tỷ đồng.

Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018, chú trọng các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bình đẳng giới; xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Hướng dẫn các địa phương triển khai Mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức Diễn đàn đa phương “Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập”;...Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn được chú trọng, ước có khoảng trên 50% lao động nữ được học nghề theo chính sách của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trên 48% lao động nữ được giải quyết việc làm.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp phòng chống, kiểm soát ma túy và đã đem lại kết quả nhất định. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, chuyển đổi các cơ sở cai nghiện bắt buộc; đến nay cả nước có 120 cơ sở cai nghiện ma túy, gồm 105 cơ sở công lập  và 15 cơ sở dân lập.

Tổng số người đang được điều trị cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện là 34.620 học viên . Tiếp nhận 23.130 người nghiện không có nơi cư trú, sàng lọc, đưa về địa phương 5.160 người do xác định được nơi cư trú; 16.792 người có quyết định của Tòa án đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 1.178 người còn lại được quản lý tại các cơ sở xã hội. Quản lý, Điều trị thay thế bằng Methadone cho 52.996 người;...

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống mại dâm, đến nay đã có 80% xã/phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm. Tiếp tục xây dựng, thí điểm mô hình can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ cho người bán dâm; trong đó có 40 tỉnh, thành phố duy trì mô hình về phòng, chống mại dâm đã xây dựng từ trước, hỗ trợ cho khoảng trên 3.600 người bán dâm và có nguy cơ cao. Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán  và nhânrộng mô hình hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo tại Hội nghị

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, toàn ngành - trong đó có cơ quan Bộ triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ. Nhìn tổng quát, các chỉ tiêu lớn, chỉ tiêu trọng yếu của ngành đặt ra đều đạt và vượt. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong đó có một số lĩnh vực đem lại hiệu quả cao, được dư luận xã hội đánh giá rất tốt. An sinh xã hội 9 tháng qua có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là đối với các đối tượng người có công, gia đình chính sách và người nghèo, Bộ trưởng cho biết.

Về việc thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư về tăng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trong dịp tháng 7- Tháng tri ân người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, năm kỷ niệm 70 năm ngày TBLS đã đóng dấu ấn cực kỳ mạnh đối với xã hội, và năm nay là kỷ niệm 71 năm ngày TBLS, cũng có nhiều sự kiện để lại dư âm tốt; quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, qua hơn 1 năm triển khai đã rà soát, xem xét khoảng gần 6.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận 1.792 liệt sĩ, 2.500 thương binh, những hồ sơ không đủ điều kiện cũng đã kết luận và giải thích thấu tình đạt lý cho đối tượng... Đây cũng là một điểm sáng trong bức tranh chung của ngành.

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp là lĩnh vực trọng tâm trong năm 2018 cũng có chuyển động tốt. Nhiều đơn vị tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ học sinh từ lớp 9 rẽ ngang học nghề, và phân luồng tốt hơn. Tỷ lệ vào học nghề tăng cao, tỷ lệ tuyển sinh tốt.

Cùng với đó, Bộ trưởng ghi nhận sự chuyển biến tốt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội. 9 tháng qua ko có tình trạng để trong dân phải màn trời chiếu đất, mặc dù thiên tai, bão lũ từ đầu năm đến nay vô cùng khắc nghiệt. Tình hình chung ở cơ sở các địa phương, dư âm chung với ngành có tiến bộ hơn, công tác dân vận tốt hơn nhiều. Bộ trưởng cũng đánh giá cao lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm hơn; Mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh...“Nhìn tổng thể đã quan tâm xây dựng thể chế, tổng số 241 nhiệm vụ được giao cơ bản hòan thành, đảm bảo đúng thời gian tiến độ và chất lượng hòan thành”, Bộ trưởng nói.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo, các đơn vị chủ động tập trung thực hiện đầy đủ các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng thể chế theo đúng kế hoạch; đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý, từ nay đến cuối năm, tập trung cao độ xây dựng, hoàn thiện Dự án Bộ luật lao động (sửa đổi); Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật người lao động lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi): trình Chính phủ trong tháng 12/2018.

Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách và quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Tích cực thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, tích hợp chính sách giảm nghèo. Thực hiện tốt Tháng hành động vì người nghèo và Ngày vì người nghèo; Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện hút ma tuý.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 về tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Tập trung hoàn thiện Báo cáo thực trạng công tác điều trị và cai nghiện ma túy báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019
Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...Công văn số 1235/LĐTBXH-VP v/v triển khai kế hoạch xét, tăng danh hiệu "Thầy thuốc...Công văn số 1228/LĐTBXH-VP v/v thay đổi mẫu chữ ký của ông Lê Tấn DũngCông văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi...Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019