Hưng Yên: Tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công và phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018

Ngày cập nhật: 09-07-2018

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa
Sáng ngày 6/7/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và phát động phong trào ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; đại diện các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, thành viên Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lãnh đạo UBDN các huyện, thành phố và các đối tượng người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. Trong 5 năm (từ 2013-2017), Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 13/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Hội đồng nhân dân tỉnh đã đưa một số chỉ tiêu về chính sách an sinh xã hội vào Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh hàng năm. Đồng thời thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Riêng đối với Sở LĐ-TBXH với vai trò là cơ quan thường thực đã ban hành 300 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện sách ưu đãi người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách được thực hiện tương đối toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng. Từ năm 2013-2017, toàn tỉnh đã xác nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho khoảng 40 nghìn trường hợp người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có 16.000 người được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; 12.000 người được hưởng chế độ mai táng phí; 1.639 thân nhân hưởng chế độ tuất từ trần; 2.200 người hưởng trợ cấp 1 lần; 510 thân nhân hưởng ưu đãi giáo dục, 719 trường hợp được chỉnh hình, phục hồi chức năng. Cùng với đó, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công được chú trọng, chế độ trợ cấp hàng tháng được chi trả đầy đủ, kịp thời. Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Hưng Yên đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 17.186 người có công và 7.502 thân nhân của người có công. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trên địa bàn tỉnh có 3.374 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới 802 nhà và sửa chữa 2.572 nhà. Tổng kinh phí thực hiện trên 97 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 22,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 74,6 tỷ đồng). Ngoài ra, trong 5 năm qua, từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, tỉnh đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 150 hộ và sửa chữa nhà ở cho 120 hộ gia đình chính sách.
Đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở LĐ-TBXH báo cáo tại Hội nghị
Hằng năm, vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đều tổ chức thăm, tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, của địa phương cho các đối tượng người có công. Trung bình mỗi năm, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tặng quà cho trên 36 nghìn người có công, với khoảng 72.000 suất quà, tổng số tiền 32 tỷ đồng/năm. 
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Hiện nay, 98% số hộ người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú, không có hộ chính sách thuộc diện đói. Tất cả 161/161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.
Tại Hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng và UBND thành phố Hưng Yên đã tham luận những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công như: Công tác giải quyết chế độ chính sách; Hỗ trợ nhà ở…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công luôn được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đặc biệt là về trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở. Tại Hưng Yên, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để chính sách đi vào cuộc sống. Đặc biệt, điểm đáng ghi nhận là công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã có nhiều tiến bộ. Tỉnh đã quan tâm cải tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, danh nhân có công với nước, đó là những người con ưu tú của Hưng Yên đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như Đền thờ Lạc Long Quân ở thành phố Hưng Yên, Đền thờ Triệu Việt Vương ở huyện Khoái Châu, Đền thờ Cụ Hoàng Hoa Thám ở huyện Tiên Lữ… Việc quan tâm đầu tư cải tạo các công trình văn hóa này không chỉ là đạo lý truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” mà qua đó còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho người dân cũng như các thế hệ trẻ Hưng Yên hôm nay.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công, từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời qua đó cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Tuy nhiên, cũng tại Hội nghị, đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách ưu đaĩ người có công như: Công tác triển khai chính sách ở một số địa phương còn chậm, hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách còn hạn chế, người dân chưa tiếp cận được. Còn một số cán bộ thờ ơ, vô cảm, hướng dẫn không chu đáo, nhiệt tình trong khi đối tượng chính sách tuổi ngày càng cao, điều kiện đi lại khó khăn. Nhiều di tích lịch sử, danh nhân chưa được quan tâm, để hoang phế.
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa
Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như: Tập trung giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đi đầu là cán bộ LĐ-TBXH; Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và người có công cùng nỗ lực vươn lên”, xây dựng cuộc sống người có công đầy đủ về vật chất và vui vẻ về tinh thần; Tiếp tục xác định công tác chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm của mọi người dân. Sở Lao động – TBXH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với người có công, tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nhà ở, rà soát lại những đối tượng người có công có khó khăn về nhà ở, vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, có những việc làm thiết thực nâng cao sức sống gia đình chính sách. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thương binh, liệt sĩ, kiên quyết loại bỏ những cán bộ gây phiền hà; Làm tốt công tác hướng dẫn chính sách, tuyên truyền, dân vận, ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lý hành vi tiêu cực, trục lợi. 
Giám đốc Sở LĐ-TBXH tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực cùng Đảng bộ, chính quyền,  nhân dân chăm lo tốt hơn đời sống người có công. Đồng thời phát động phong trào ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018. Ngay tại hội nghị, đại diện một số các cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng và ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tính đến nay, Quỹ đã vận động được số tiền gần 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh Hưng Yên sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa gửi lời tri ân đối với các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7 tới. 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trao tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho người có công và, thân nhân người có công tiêu biểu trong tỉnh. 
 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 3937/LĐTBXH-BĐG V/v mời tham dự Chương trình Tập huấn về "Giới trong...Công văn số 3928/LĐTBXH-HTQT V/v mời dự Tập huấn công tác Lễ tân đối ngoại năm 2018Công văn số 72/CV-BQLDAĐTXD V/v thông báo danh sách nhà thầu được lựa chọn và thỏa...Công văn số 3905/LĐTBXH-VPQGGN V/v tổ chức Hội nghị quyên dương một số huyện, xã hộ...Công văn số 3885/LĐTBXH-BĐG V/v triển khai thí điểm Mô hình Câu lạc bộ nữ doanh nhânCông văn số 3883/LĐTBXH-TTr V/v ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong...Công văn số 3875/LĐTBXH-PCTNXH v/v thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy...Công văn số 3864/LĐTBXH-KHTC v/v dự lớp tập huấn về quản lý đầu tư xây dựng công...Công văn số 3818/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 3793/LĐTBXH-VP v/v kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng...Công văn 3786/LĐTBXH-VP v/v triệu tập tham dự Lễ ký kết với Hội khuyến học Việt Nam...Công văn số 3780/LĐTBXH-TE v/v báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng...Giấy mời tham dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm...Giấy mời tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hộiCông văn số 3770/LĐTBXH-PC v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật 2018Công văn số 3763/LĐTBXH-ĐTBD v/v triển khai Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức...Công văn số 3761/LĐTBXH-VL v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều...Công văn số 3760/LĐTBXH-VL V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề...Thông báo số 3759/TB-LĐTBXH V/v giới thiệu chức danh và chữ kýCông điện số 03/CĐ-LĐTBXH về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động,...Công văn số 3755/LĐTBXH-KHTC v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số...Công văn số 3754/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng "Kỹ năng lãnh đạo,...Công văn số 3753/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng "Kỹ năng lãnh đạo,...Công văn số 3747/LĐTBXH-ATLĐ V/v phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ...Công văn số 3741/LĐTBXH-BTXH v/v sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông...Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 3653/LĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vịCông văn số 3650/LĐTBXH-PCTNXH v/v thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn pháp lý...Công văn số 3648/LĐTBXH-PC V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số...Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính về lao động
Công văn số 3937/LĐTBXH-BĐG V/v mời tham dự Chương trình Tập huấn về "Giới trong...Công văn số 3928/LĐTBXH-HTQT V/v mời dự Tập huấn công tác Lễ tân đối ngoại năm 2018Công văn số 72/CV-BQLDAĐTXD V/v thông báo danh sách nhà thầu được lựa chọn và thỏa...Công văn số 3905/LĐTBXH-VPQGGN V/v tổ chức Hội nghị quyên dương một số huyện, xã hộ...Công văn số 3885/LĐTBXH-BĐG V/v triển khai thí điểm Mô hình Câu lạc bộ nữ doanh nhânCông văn số 3883/LĐTBXH-TTr V/v ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong...Công văn số 3875/LĐTBXH-PCTNXH v/v thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy...Công văn số 3864/LĐTBXH-KHTC v/v dự lớp tập huấn về quản lý đầu tư xây dựng công...Công văn số 3818/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 3793/LĐTBXH-VP v/v kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng...Công văn 3786/LĐTBXH-VP v/v triệu tập tham dự Lễ ký kết với Hội khuyến học Việt Nam...Công văn số 3780/LĐTBXH-TE v/v báo cáo thực hiện cấp thẻ BHYT, khám, chữa bệnh bằng...Giấy mời tham dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm...Giấy mời tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hộiCông văn số 3770/LĐTBXH-PC v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật 2018Công văn số 3763/LĐTBXH-ĐTBD v/v triển khai Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức...Công văn số 3761/LĐTBXH-VL v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều...Công văn số 3760/LĐTBXH-VL V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề...Thông báo số 3759/TB-LĐTBXH V/v giới thiệu chức danh và chữ kýCông điện số 03/CĐ-LĐTBXH về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động,...Công văn số 3755/LĐTBXH-KHTC v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số...Công văn số 3754/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng "Kỹ năng lãnh đạo,...Công văn số 3753/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng "Kỹ năng lãnh đạo,...Công văn số 3747/LĐTBXH-ATLĐ V/v phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ...Công văn số 3741/LĐTBXH-BTXH v/v sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông...Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 3653/LĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vịCông văn số 3650/LĐTBXH-PCTNXH v/v thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn pháp lý...Công văn số 3648/LĐTBXH-PC V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số...Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính về lao động