Mường Ảng chuyển mình

Ngày cập nhật: 24-03-2018
Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thành lập vào năm 2007, được chia tách từ huyện Tuần Giáo. Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, từ một huyện nghèo ở vùng cao, Mường Ảng đã có những bước tiến quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên giàu đẹp.

Khi mới thành lập, huyện Mường Ảng gặp không ít khó khăn, nhất là hạ tầng thiếu thốn và không đồng bộ, có 3/10 xã chưa có trụ sở làm việc, hệ thống giao thông nội huyện mùa mưa đi lại rất vất vả. Bên cạnh đó, trình độ dân trí còn hạn chế, phụ thuộc vào nông nghiệp với tập quán canh tác trên nương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo gần 70%; đội ngũ cán bộ, công chức còn non kém; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn có những diễn biến phức tạp… 

Xác định rõ những khó khăn, ngay sau khi được thành lập, huyện Mường Ảng đã đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ chú trọng phát triển kinh tế hàng hóa, nâng cao hiệu quả giá trị sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt huyện tập trung phát triển mở rộng cây cà phê, tạo thành vùng cà phê trọng điểm của tỉnh với tổng diện tích đến nay hơn 3.000 ha. Ngoài phát triển kinh tế, huyện ngày càng tích cực hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đến nay các tuyến đường từ huyện đến trung tâm các xã đã được nhựa hóa, giao thông nông thôn từng bước được bê tông, trụ sở các xã đã được xây dựng khang trang. Hiện tại xã đã có điện lưới quốc gia, thông tin liên lạc thông suốt. 

Trong hoạt động thương mại dịch vụ cũng đã có những bước phát triển rõ rệt, huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo thị trường ổn định nâng cao thu nhập cho người dân. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, toàn huyện đã huy động nhân dân tự nguyện đóng góp bằng tiền mặt, hiến đất để xây dựng các công trình nông thôn mới được hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, xã Ảng Nưa được công nhận là xã nông thôn mới, xã Búng Lao đạt 12 tiêu chí, các xã còn lại đều đạt từ 5 tiêu chí trở lên. 

Về hoạt động giáo dục, các điểm trường được xây dựng và mở rộng, 100% xã đều có lớp học, tạo điều kiện con em các dân tộc đến trường. Bên cạnh đó, huyện còn quan tâm việc xóa mù chữ với các cấp độ khác nhau, nhằm nâng cao dân trí, trình độ nhận thức của nhân dân được cải thiện. Công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng đạt nhiều kết quả tích cực và cải thiện triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia. Đến nay số bác sĩ đạt bình quân 9,4 bác sĩ/1 vạn dân, bệnh viện đa khoa đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, có 10/10 xã, thị trấn có trạm y tế hoạt động hiệu quả, trong đó có 5/10 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Huyện cũng quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, hàng năm cấp hơn 40 nghìn lượt thẻ Bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội cho hàng chục nghìn đối tượng, giải quyết cho hơn 7.000 người có việc làm. 

Theo ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất, phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, cây ăn quả. Đồng thời tiếp tục phát triển mở rộng diện tích cà phê ở những nơi có điều kiện, sớm hoàn thành việc xây dựng cà phê Mường Ảng, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến để khai thác các sản phẩm nông – lâm nghiệp. Huyện tập trung củng cố, quản lý tốt cơ sở hạ tầng hiện có, chú trọng về điều kiện sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân; tăng cường phát triển toàn diện các mặt y tế, văn hóa, giáo dục; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng các bộ nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu quả… 

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện đạt trên 7,55%, thu nhập bình quân tăng hơn 4 lần so với thời kỳ đầu thành lập. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 6,3%. Những thành tích đó cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn, thử thách nhân dân huyện Mường Ảng đã cùng nhau đoàn kết, chủ động, sáng tạo để xây dựng huyện ngày càng phát triển vững mạnh, có bước chuyển mình tích cực. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì./. 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 4906/LĐTBXH-TCCB v/v triệu tập lớp tập huấn "Nghiệp vụ công tác Tổ chức...V/v triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lao động -...Công văn số 4860/LĐTBXH-VP v/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản...Công văn số 4804/LĐTBXH-PC v/v báo cáo thống kê theo Thông tư số 04/2016/TT-BTPQuyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH v/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo...Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;...Quyết định số 1594/QĐ-LĐTBXH v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây...Công văn số 4688/LĐTBXH-KHTC v/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm...Công văn số 4676/LĐTBXH-VP v/v hướng dẫn bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng dịp...V/v tai nạn khi tham gia giải bóng đá nội bộThông tư số 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư...Công văn số 4599/LĐTBXH-VP v/v tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát...Công văn số 4573/LĐTBXH-KHTC v/v tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong...Công văn số 4567/LĐTBXH-PC v/v hợp nhất văn bản QPPL theo quy địnhQuyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch...Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời...Quyết định số 1421/QĐ-TTg bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào...Công văn số 4492/LĐTBXH-TCCB v/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh...Công văn số 4478/LĐTBXH-TTTT v/v cung cấp tư liệu ảnh để biên soạn Sách ảnh của...Công văn số 4459/LĐTBXH-TCCB v/v hướng dẫn thực hiện kế khai tài sản, thu nhập năm...Công văn số 4455/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Thông báo số 4451/TB-LĐTBXH về việc thay đổi chữ ký của ông Lê Thanh HàQuyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL v/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dưCông văn số 4417/LĐTBXH-KHTC v/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...
Công văn số 4906/LĐTBXH-TCCB v/v triệu tập lớp tập huấn "Nghiệp vụ công tác Tổ chức...V/v triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lao động -...Công văn số 4860/LĐTBXH-VP v/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản...Công văn số 4804/LĐTBXH-PC v/v báo cáo thống kê theo Thông tư số 04/2016/TT-BTPQuyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH v/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo...Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;...Quyết định số 1594/QĐ-LĐTBXH v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây...Công văn số 4688/LĐTBXH-KHTC v/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm...Công văn số 4676/LĐTBXH-VP v/v hướng dẫn bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng dịp...V/v tai nạn khi tham gia giải bóng đá nội bộThông tư số 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư...Công văn số 4599/LĐTBXH-VP v/v tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát...Công văn số 4573/LĐTBXH-KHTC v/v tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong...Công văn số 4567/LĐTBXH-PC v/v hợp nhất văn bản QPPL theo quy địnhQuyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao...Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch...Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời...Quyết định số 1421/QĐ-TTg bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào...Công văn số 4492/LĐTBXH-TCCB v/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh...Công văn số 4478/LĐTBXH-TTTT v/v cung cấp tư liệu ảnh để biên soạn Sách ảnh của...Công văn số 4459/LĐTBXH-TCCB v/v hướng dẫn thực hiện kế khai tài sản, thu nhập năm...Công văn số 4455/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Thông báo số 4451/TB-LĐTBXH về việc thay đổi chữ ký của ông Lê Thanh HàQuyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP...Công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL v/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dưCông văn số 4417/LĐTBXH-KHTC v/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...Công văn số 4376/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự hội nghị hướng dẫn xây dựng phương án tự...