anh_qc_truot_phai
anh_qc_truot_trai

Hội nghị tổng kết, đánh giá Dự án xóa đói giảm nghèo KFM

Ngày cập nhật: 21-04-2017

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Ngày 20/4/2017, tại thành phố Ninh Bình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá Dự án xóa đói giảm nghèo KFW. Tham dự có ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; ông Nguyễn Hải Long, Phó Tổng Giám đốc Agribank, cùng đại diện một số các bộ, ngành và cán bộ 16 tỉnh thực hiện Dự án.

Dự án  xóa đói giảm nghèo KFM được Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2015, với tổng số tiền 22 triệu DM, trong đó cơ quan chủ Dự án là Bộ LĐ-TBXH và cơ quan thực hiện dự án là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mục tiêu của Dự án nhằm cung cấp các hộ nghèo, hộ cận nghèo nông thôn tại các địa bàn thực hiện Dự án đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả mua sắm phương tiện sản xuất trong khu vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tạo thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo theo hướng tự cứu.  Đối tượng là những hộ nghèo, cận nghèo có lao động nhưng thiếu vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại Hội nghị

Dự án được chia thành 3 pha: Pha I thực hiện từ năm 1994 -2009 tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, triển khai ở 18 huyện, 116 xã, số tiền 52,6 tỷ đồng; Pha II thực hiện từ 1995-2009 tại 6 tỉnh (nay là 8 tỉnh): Điện Biên Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên và Bắc Kạn, với 33 huyện, 130 xã, tổng kinh phí  35,2 tỷ đồng. Pha III thực hiện từ năm 2001-2015 tại các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, với 27 huyện, 200 xã, tổng kinh phí 75,6 tỷ đồng.

Sau 20 năm triển khai, Dự án đã tạo điều kiện cho gần 350.000 hộ nông dân, trong đó có 315.986 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất, chủ yếu khoản vay là đầu tư cho chăn nuôi, tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, Dự án đã trực tiếp tạo ra hơn 120.404 việc làm mới và giúp cho 630.000 lao động có thêm việc làm. So với mục tiêu mong đợi ban đầu thì số hộ được vay vốn từ dự án cao hơn gấp 2 lần. Dự án cũng đã giúp cho các hộ gia đình vay vốn tăng thêm thu nhập khoảng 20% sau mỗi chu kỳ vay vốn và gần 20% số hộ vay vốn đã thoát nghèo.

Về mặt kinh tế, Dự án là nguồn vốn tín dụng quan trọng đối với các hộ nghèo để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xoá đói giảm nghèo theo hướng tự cứu, đóng góp đáng kể vào kết quả giảm nghèo của các địa phương được dự án hỗ trợ. Hoạt động của dự án góp phần giảm bình quân khoảng 5%/năm tỷ lệ hộ nghèo vay vốn.

Việc thực hiện tốt dự án cũng đã góp phần phát triển kinh tế, thay đổi và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu lao động của vùng dự án theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động ngành nghề, dịch vụ tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới. Một số tỉnh nguồn vốn dự án góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác được thế mạnh của địa phương như cây chè, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc ở các tỉnh như Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, cây mía ở Hòa Bình, Nghệ An và đầu tư vào nuôi trồng thuỷ, hải sản ở các tỉnh ven biển Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nam Định…

Thông qua Dự án, các hộ nghèo vay vốn đã dần tiếp cận với dịch vụ tín dụng, biết tính toán đầu tư sản xuất, kinh doanh, biết chi tiêu trong gia đình. Việc trợ giúp họ vay vốn tín dụng đầu tư sản xuất, tạo thu nhập đã làm thay đổi nhận thức của hộ nghèo, phát huy được nội lực tự mình vươn lên, tự cứu mình trong sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội và của Nhà nước.

Về xã hội, thông qua hoạt động Dự án, các hộ nghèo an tâm vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, từng bước loại bỏ tình trạng đi vay nặng lãi, vay nóng, bán lúa non, góp phần ổn định an ninh xã hội. Việc thành lập các tổ vay vốn đã tạo lên một tổ chức của những người nghèo có cùng mục đích vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập XĐGN, họ gắn bó với nhau, thi đua phấn đấu giúp đỡ nhau thực hiện tốt dự án, tình làng nghĩa xóm.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đã có sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Làm vườn..., tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hộ nghèo với cán bộ đoàn thể, giữa Ban XĐGN với các tổ chức xã hội. Mặt khác, cũng qua việc thực hiện dự án đã làm cho nội dung hoạt động của các Hội ở cơ sở có nội dung phong phú, nâng cao trách nhiệm cộng đồng xã hội đối với hộ nghèo giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng.  

Đối với các hộ nghèo, một bộ phận hộ vay vốn thoát nghèo đã thay đổi nhận thức, xoá bỏ mặc cảm và phát huy tinh thần tự cứu của người nghèo trong cộng đồng. Đối với các cấp chính quyền, đã thấy rõ thêm trách nhiệm là phải phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ đói nghèo là góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Để xoá đói giảm nghèo đạt kết quả phải tạo đầy đủ môi trường và các điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo tự vươn lên, phải có một quy trình phù hợp với điều kiện của từng cơ sở, địa phương và khả năng tiếp nhận của đối tượng nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đánh giá cao trách nhiệm của các bên trong việc tham gia Dự án, sự đóng góp, vào cuộc đầy trách nhiệm của ngành LĐ-TBXH và Ngân hàng Agribank, đặc biệt là các Sở LĐ- TBXH với vai trò là chủ dự án đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dự án được hai Chính phủ cam kết đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các cam kết như đối tượng cho vay, thời hạn cho vay, mức lãi suất. Các mục tiêu đặt ra đã cơ bản hoàn thành như cung cấp nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất; đảm bảo vốn vay có hiệu quả, tạo việc làm tăng thu nhập; nâng cao năng lực của người nghèo trong việc sử dụng hiệu quả vốn vay; hoàn thành và từng bước hoàn thiện cơ chế điều hành, quản lý hoạt động cho vay các nguồn vốn ủy thác; hình thành được cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trung ương cũng như địa phương, đặc biệt là bảo toàn được vốn vay.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho rằng, hạn chế dự án là mức cho vay còn thấp, lãi suất cho vay cao ngang với lãi suất thị trường, gây khó khăn trong quá trình triển khai; chưa gắn kết thường xuyên giữa vấn đề cung cấp vốn và hướng dẫn kỹ thuật.

Từ thực tiễn triển khai Dự án, Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là Dự án có ý nghĩa kinh tế - xã hội nhân văn sâu sắc. Kinh nghiệm được rút ra cho các chương trình tín dụng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đảm bảo tính hiệu quả cao đó là cần phải có sự quan tâm, phối hợp của Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương  tuyên truyền, phổ biến chính sách, có cơ chế cấp bù lãi suất; phải có sự phối hợp giữa các bên, theo dõi, giám sát thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, đề xuất; duy trì tốt chế độ báo cáo ở các địa phương; cần linh hoạt mức vay để đảm bảo hiệu quả; các chương trình tín dụng phải được lồng ghép, gắn kết về cơ chế, nguồn lực để đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trường đề nghị Cục Bảo trợ xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Agribank, Vụ Kế hoạch tài chính xây dựng báo cáo kết thúc dự án theo quy định trước 15/5. Đồng thời đề xuất phương hướng sử dụng nguồn vốn thu hồi phục vụ chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm trao tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TBXH cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án KFW

 

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

V/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm...V/v triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày...V/v gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp xuân Mậu TuấtV/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018V/v chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộV/v đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vịKế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018V/v đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018V/v tham gia dự tuyển chương trình trao đổi ngắn ngày tại ĐứcV/v tăng cường công tác quản lý tài chính, khóa sổ, lập báo cáo quyết toán, xử lý...Về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc các lĩnh vực...V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017V/v mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Người có công...Về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpVề việc phân công công tác Lãnh đạo Văn phòng BộV/v thực hiện Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam" do USAID tài trợ...V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc "Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ...V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người...V/v tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn...V/v thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư côngV/v góp ý Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời chất vấn của ĐBQH; KNCT; đơn, thư...V/v nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm...Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày...Phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn...V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo hình thức mua sắm tập trung năm 2018
V/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm...V/v triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày...V/v gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp xuân Mậu TuấtV/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018V/v chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộV/v đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vịKế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018V/v đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018V/v tham gia dự tuyển chương trình trao đổi ngắn ngày tại ĐứcV/v tăng cường công tác quản lý tài chính, khóa sổ, lập báo cáo quyết toán, xử lý...Về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc các lĩnh vực...V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017V/v mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Người có công...Về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpVề việc phân công công tác Lãnh đạo Văn phòng BộV/v thực hiện Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam" do USAID tài trợ...V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc "Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ...V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người...V/v tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn...V/v thực hiện chế độ báo cáo trong đầu tư côngV/v góp ý Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời chất vấn của ĐBQH; KNCT; đơn, thư...V/v nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm...Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày...Phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn...V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo hình thức mua sắm tập trung năm 2018