anh_qc_truot_phai
anh_qc_truot_trai

Cục An toàn lao động phải là đơn vị mẫu thực hiện theo phương châm: Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả

Ngày cập nhật: 30-03-2017

Toàn cảnh buổi làm việc
Đó là thông điệp cũng như mong muốn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra trong buổi làm việc với Cục An toàn lao động, diễn ra vào chiều ngày 30/3, tại Trụ sở Bộ. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Cục An toàn lao động.

Báo cáo kết quả của công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng như tình hình triển khai các nhiệm vụ của Cục trong thời gian qua, ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết: Triển khai Bộ luật Lao động (1994), Luật ATVSLĐ (2015), Cục đã xây dựng trình Bộ để trình Chính phủ 05 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng trình Bộ trình Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ lần 1 (giai đoạn 2006-2010), lần 2 (giai đoạn 2011-2015) và lần 3 (giai đoạn 2016-2020); trình Bộ trưởng ban hành trên 60 Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách về ATVSLĐ và ban hành các quy chuẩn KTATLĐ và quy trình kiểm định KTATLĐ.

Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện được đẩy mạnh, đặc biệt là hệ thống truyền thông đại chúng đã mở các chuyên mục tư vấn, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ hàng tuần. Tính từ năm 2003 đến năm 2016, các ngành, địa phương đã phát hành đến tận tay người lao động và người sử dụng lao động trên 4 triệu tờ rơi, panô, khẩu hiệu, tranh, áp phích; Tổ chức thành công 18 Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN từ năm 1999-2016; Cục đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty tập trung tuyên truyền phổ biến Luật ATVSLĐ: tổ chức gần 20 khóa tập huấn, phổ biến các chính sách trong Luật ATVSLĐ; Tập huấn “Luật An toàn, vệ sinh lao động và các băn bản hướng dẫn thi hành” cho 63 Sở Lao động Thương binh và Xã hội ...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó đã tổ chức thành công 18 Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN từ năm 1999-2016. Trong dịp Tuần lễ Quốc gia các cơ quan, doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động như: thanh tra, kiểm tra, huấn luyện, thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy, luyện tập sơ cấp cứu, thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức về ATVSLĐ, phát hành ấn phẩm...thu hút sự tham gia và chú ý của hàng triệu người lao động mỗi năm, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức về công tác ATVSLĐ của người sử dụng lao động, người lao động. Năm 2016, Bộ LĐ-TBXH đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định đổi mới Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN thành Tháng hành động về ATVSLĐ vào tháng 5 hàng năm. Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 6/5/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Về công tác thống kê, báo cáo TNLĐ, BNN, theo số liệu tổng hợp báo cáo từ các Sở LĐ-TBXH, trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 6.000 vụ tai nạn lao động, làm hơn 600 người chết. Số vụ tai nạn lao động không giảm nhưng tần suất TNLĐ có giảm hàng năm. Trung bình trong giai đoạn 2011 – 2015 tần suất TNLĐ chết người là 7,58/100.000 lao động, giảm 4,89% so với giai đoạn 2006 – 2010 (tần suất là 7,97/100.000 lao động).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ATVSLĐ còn gặp một số khó khăn như: Số lượng người làm công tác ATVSLĐ và thanh tra lao động không được tăng, nhất là cấp huyện và xã không có người có chuyên môn ATVSLĐ để triển khai; Nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác ATVSLĐ giảm nhiều, nhiều địa phương chưa bố trí ngân sách đủ để cho hoạt động ATVSLĐ theo quy định của bộ luật lao động và luật ATVSLĐ; Số lượng các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ  còn rất hạn chế. Chế tài xử phạt vừa thiếu, mức xử phạt lại thấp chưa đủ răn đe.

Để tăng cường hiệu quả công tác ATVSLĐ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ giao năm 2017 và triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động Cục ATLĐ đề xuất với Bộ đề nghị Bộ đề nghị với Quốc hội, Chính phủ: Hoàn thiện hệ thống tổ chức hệ thống tổ chức Thanh tra chuyên ngành về ATVSLĐ từ Trung ương và cấp tỉnh; Chỉ đạo để các địa phương dự toán và phân bổ ngân sách, nguồn lực cho công tác ATVSLĐ cho các cơ quan có chức năng của tỉnh, huyện, xã; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật ATVSLĐ đến cấp huyện, cấp xã phường; cải thiện công tác thống kê, báo cáo TNLĐ.

Ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Đối với Bộ và Lãnh đạo Bộ, Cục ATLĐ đề nghị Bộ: Đẩy nhanh triến độ thẩm định các văn bản trình để ban hành; Cấp đủ kinh phí cho các hoạt động, nghiên cứu khoa học và  xây dựng Văn bản mới về ATVSLĐ; Tập trung triển khai tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã phường nắm được  Luật ATVSLĐ, mở rộng đối tượng áp dụng ra khu vực phi chính thức; Giao chức năng thanh tra chuyên ngành về ATVSLĐ và cho thành lập phòng thanh tra pháp chế cho Cục để tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật về ATVSLĐ; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường đầu tư cho Chương trình Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020; Bổ sung ngân sách, nguồn lực cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng dữ liệu về ATVSLĐ nói chung và về TNLĐ, BNN nói riêng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng: Hệ thống pháp luật về ATVSLĐ hiện đã khá đầy đủ để các ngành chức năng, các địa phương, doanh nghiệp vận dụng vào thực tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở cấp huyện, xã bộ phận làm công tác ATVSLĐ vẫn chưa có hiểu biết đẩy đủ về pháp luật ATVSLĐ. Vì vậy Bộ cần quan tâm, chỉ đạo công tác ATVSLĐ đến tận các địa phương, xã, phường, giúp Luật ATVSLĐ đi vào cuộc sống; Cần tăng cường thanh, kiểm tra đối với công tác huấn luyện ATVSLĐ để đảm bảo chất lượng góp phần ngăn ngừa TNLĐ, BNN; Chấn chỉnh công tác cấp phép cho các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn lao động…

Về việc giao chức năng thanh tra chuyên ngành về ATVSLĐ cho Cục, Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng cho rằng nếu muốn giao chức năng này xuống Sở LĐ-TBXH và phòng cần phải sửa Luật Thanh tra hoặc thành lập Chi cục ATLĐ tại địa phương thì việc giao chức năng này mới thuận lợi. Bên cạnh đó, theo ông Tùng hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được xã hội hóa và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiện theo dư luận thông qua các đoàn thanh tra của Bộ, các doanh nghiệp cho rằng việc xin giấy phép kiểm định hiện nay đang gấy phiền hà cho doanh nghiệp. Hiện nay có tình trạng thiết bị vừa kiểm định xong thì sảy ra tình trạng tai nạn lao động, do đó Thanh tra Bộ đề nghị Cục cần chấn chỉnh lại hoạt động này.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phạm Quang Phụng chỉ ra tồn tại hạn chế trong chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực ATVSLĐ. Theo ông, ATVSLĐ là lĩnh vực đặc thù, không xác định việc giao chỉ tiêu kế hoạch. Hàng năm Bộ phải báo cáo, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về ATVSLĐ và tai nạn lao động mà việc kê khai, báo cáo tổng hợp về lĩnh vực này chưa được thực hiện nghiêm túc từ địa phương cơ sở đến các doanh nghiệp. Vì vậy việc đánh giá về xu hướng các vụ tai nạn lao động, số vụ, số người chết... chưa đáp ứng được yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Cục ATLĐ trong việc xây dựng thể chế, đặc biệt là các Nghị định, Thông tư rất có chất lượng. Sau khi Luật ATVSLĐ ra đời cùng với việc ban hành các văn bản pháp quy, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà đầu tư và toàn xã hội đã có sự quan tâm tích cực hơn đến công tác này…

Thời gian tới, để công tác ATVSLĐ đạt hiệu quả Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Cục ATLĐ cần tập trung cao độ để xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó phải tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để đảm bảo hệ thống pháp luật về ATVSLĐ đến tận địa phương, cơ sở và triển khai vào thực tiễn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại địa phương, cơ sở, chú trọng vào phòng ngừa là chính (tránh tình trạng để xảy ra TNLĐ rồi mới thanh tra); Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Trong việc cấp phép (đơn vị kiểm định, huấn luyện…) cần công khai, minh bạch, tiến tới cấp phép trên mạng; Phối hợp với Vụ Bảo hiểm xã hội, Pháp chế để nghiên cứu sửa đổi nghị định quy định về Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Hiện tại quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN chỉ sử dụng vào việc giải quyết hậu quả của TNLĐ, BNN mà không có các hoạt động phòng ngừa. Vì vậy cần nghiên cứu, thiết kế chính sách để quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN.../.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của...V/v trả lời kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt NamV/v: thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh...V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hộiV/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018V/v báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù năm 2017V/v thông báo Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên CVC, CVCC năm 2018V/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm...V/v triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày...V/v gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp xuân Mậu TuấtV/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018V/v chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộV/v đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vịKế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018V/v đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018V/v tham gia dự tuyển chương trình trao đổi ngắn ngày tại ĐứcV/v tăng cường công tác quản lý tài chính, khóa sổ, lập báo cáo quyết toán, xử lý...Về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc các lĩnh vực...V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017V/v mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Người có công...Về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpVề việc phân công công tác Lãnh đạo Văn phòng BộV/v thực hiện Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam" do USAID tài trợ...V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc "Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ...V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người...
V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc của...V/v trả lời kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt NamV/v: thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện an toàn, vệ sinh...V/v xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hộiV/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018V/v báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù năm 2017V/v thông báo Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên CVC, CVCC năm 2018V/v chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm...V/v triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày...V/v gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp xuân Mậu TuấtV/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018V/v chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC cấp bộV/v đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vịKế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018V/v đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018V/v tham gia dự tuyển chương trình trao đổi ngắn ngày tại ĐứcV/v tăng cường công tác quản lý tài chính, khóa sổ, lập báo cáo quyết toán, xử lý...Về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc các lĩnh vực...V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhV/v rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017V/v mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Người có công...Về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệpVề việc phân công công tác Lãnh đạo Văn phòng BộV/v thực hiện Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam" do USAID tài trợ...V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc "Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ...V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người...