Tọa đàm báo chí về công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016

Ngày cập nhật: 10-01-2017

Tọa đàm báo chí về công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016
Chiều 09/01/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức buổi tọa đàm báo chí nhằm thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2016. Thứ trưởng Đào Hồng Lan chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự có còn đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng đông đảo các phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành.

Tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã thông tin nhanh về các kết quả đạt được của Bộ, ngành LĐ-TBXH trong năm 2016.

Theo đó, về lĩnh vực lao động, việc làm, ước cả năm 2016 cả nước tạo việc làm cho khoảng 1.641 nghìn người, đạt 102,5% kế hoạch và tăng 1% so với thực hiện năm 2015; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2016 là 2,30%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%; khu vực nông thôn là 1,86%

Thứ trưởng Đào Hồng Lan thông tin nhanh về những kết quả về lao động, người có công và xã hội năm 2016

Về phát triển thị trường xuất khẩu lao động: Bộ đã đàm phán, ký kết và triển khai Bản ghi nhớ bình thường với Hàn Quốc về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) sau 4 năm tạm ngừng; trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hợp tác lao động Việt Nam - Malaysia và Kế hoạch triển khai Thỏa thuận lao động Việt Nam - Thái Lan… Tăng cường đào tạo nghề cho người lao động để đáp ứng yêu cầu về chất lượng lao động của thị trường trong nước và thị trường lao động quốc tế. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh sang làm việc Nhật Bản, lao động giúp việc gia đình tại Ả - rập Xê - út…

Bộ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, nhất là công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Theo báo cáo của các địa phương, cả năm 2016 có 574.310 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), tăng 12,06% so với cùng kỳ năm 2015; số người có quyết định hưởng TCTN là 566.820 người, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2015; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 877.718 lượt người; số người được hỗ trợ học nghề là 27.642 người.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, Bộ đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ giao Bộ LĐ-TBXH  là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Ước cả năm tuyển sinh dạy nghề được 1.974,84 nghìn người (đạt 91,8% kế hoạch năm và bằng 99,7% so với thực hiện năm 2015). Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 53%.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ đã xác định mục tiêu ưu tiên tập trung giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, nhất là đối với các trường hợp không còn giấy tờ; xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng và tổ chức thực hiện thí điểm tại 5 địa phương (Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Đà Nẵng, Long An); đến nay cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ với kết quả như sau: 2 tỉnh là Lai Châu và Bắc Kạn không có hồ sơ, thành phố Đà Nẵng có 14 hồ sơ, tỉnh Thái Bình có 23 hồ sơ và tỉnh Long An có 13 hồ sơ; qua đó, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng. Tiếp tục thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: Lấy mẫu, giám định và lưu trữ ADN 1.568 hài cốt liệt sĩ và 1.000 mẫu sinh phẩm thân nhân (trong đó đã phân tích 681 mẫu hài cốt liệt sĩ và 322 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ); xác định danh tính liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng cho 271 trường hợp. Xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng (kinh phí đề xuất khoảng 7.300 tỷ đồng).

Về lĩnh vực xã hội, năm 2016, ngành LĐ-TBXH  tiếp tục triển khai thực hiện chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016.Hoàn thành tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 (lần đầu tiên đã xây dựng được cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước). Theo kết quả tổng điều tra, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cả nước là 15,14%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 9,88% (tương ứng với 2.338.569 hộ nghèo), tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,22% (tương ứng với 1.235.784 hộ cận nghèo); tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo là 50,43% (tương ứng với 371.990 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo là 12,83% (tương ứng với 94.611 hộ cận nghèo). Ước đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm khoảng 1,3 - 1,5% so với cuối năm 2015 (còn khoảng 8,58 - 8,38%); tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm khoảng 4% (còn khoảng 46,4%), đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trong năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng được đẩy mạnh nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội lấy ý kiến các Bộ, ngành, các địa phương để hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Trẻ em vào tháng 4/2016. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội thực hiện toàn diện quyền trẻ em; phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cả giai đoạn 2016 – 2020 như: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;.Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020...Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Làm tốt công tác tư vấn, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ước đến cuối năm 2016 có 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; 86% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm xuống còn 5,5% trên tổng số trẻ em.

Lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt được những bước tiến đáng ghi nhận: Theo thông báo kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có 20 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 10%; báo cáo kết quả đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy số cấp ủy viên là nữ có 58.646 đồng chí, chiếm 19,69%; số nữ đại biểu quốc hội là 133 người, chiếm 26,8% tổng số đại biểu Quốc hội...

Về phòng, chống tệ nạn xã hội, trong năm 2016, Bộ đã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện; chú trọng và đa dạng các phương thức, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy; đến nay, các cơ sở cai nghiện ma túy trong cả nước đang quản lý, điều trị, cai nghiện cho các cơ sở cai nghiện đang quản lý, điều trị, cai nghiện cho 28.427 người (tăng 14.658 người so với năm 2015) trong đó: cơ sở công lập 23.127 người (16.714 người cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Tòa án, cai nghiện tự nguyện 3.470 người, quản lý sau cai tại cơ sở là 2.943 người); các cơ sở cai nghiện tư nhân là 5.300 người; cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng là 3.566 người. Đặc biệt, đã chỉ đạo các địa phương có các giải pháp kịp thời đưa người nghiện phá trại, trốn trại trở lại các cơ sở cai nghiện, chỉ đạo phân loại các đối tượng nghiện ma túy có tiền án, tiền sự để có khu riêng, không để những đối tượng này cầm đầu, kích động chống đối, lôi kéo người khác...  

Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; thanh tra, kiểm tra và hợp tác quốc tế cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Đào Hồng Lan và lãnh đạo các đơn vị trong Bộ đã lắng nghe và giải đáp những vướng mắc của các phóng viên, báo chí về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến lý do Dự thảo Luật lao động sửa đổi do Bộ LĐ-TBXH soạn thảo đề xuất bỏ quy định "Lao động nữ trong kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 30 phút, nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động" (Khoản 5, Điều 155), ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Dự thảo được xây dựng nhằm đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa giữa các bên. Một số doanh nghiệp,đề nghị bỏ quy định này vì lao động nữ đã được nghỉ thai sản 6 tháng. Nếu có quá nhiều ưu tiên sẽ gây khó cho doanh nghiệp khi một người nghỉ ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, ông Hà Đình Bốn khẳng định, Dự thảo vẫn đang trong quá trình soạn thảo và lấy ý kiến các Bộ, ngành và nhân dân. Sau khi tổng hợp góp ý, Ban soạn thảo sẽ đưa ra phương án cuối cùng để trình cấp trên. Tinh thần là những quy định có từ lâu, đảm bảo thực hiện tốt quyền con người thì nên giữ lại", ông Hà Đình Bốn nói.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, quy định cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút mỗi ngày (Điều 155, Bộ Luật lao động 2012) là nhân văn, phù hợp. “60 phút thực sự rất quý báu với phụ nữ đang nuôi con nhỏ, giúp chị em giảm bớt căng thẳng, nhất là trong cuộc sống nhiều áp lực như hiện nay". Thứ trưởng cho biết thêm, quy định này còn liên quan đến quyền bú sữa mẹ của trẻ em. Trẻ dưới 36 tháng, đặc biệt là dưới 12 tháng được bú sữa mẹ, chăm sóc đầy đủ thì đề kháng tốt hơn, tạo nền tảng sức khỏe giúp cho quá trình phát triển của trẻ sau này. Tất cả sửa đổi liên quan đến Bộ Luật lao động nằm trong quá trình lấy ý kiến nhân dân và các bộ ngành, chưa phải là phương án cuối cùng trình Quốc hội. Bộ LĐ-TBXH sẽ lắng nghe trên tinh thần tiếp thu cả ý kiến thuận chiều lẫn trái chiều để có đề xuất phù hợp, cân đối hài hòa quyền lợi chủ doanh nghiệp và người lao động trước khi trình Chính phủ và Quốc hội, Thứ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Về vấn đề chăm lo tết cho người có công, Ông Đào Ngọc Lợi, Phó Cục trưởng Cục người có công cho biết, đây là vấn đề được Đảng nhà nước và ngành LĐ-TBXH  đặc biệt quan tâm. Ngày 3/1 vừa qua,  Chủ tịch nước đã ký quyết định về  việc tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho với hai  mức là  400.000 nghìn/ suất và 200.000  nghìn đồng/ suất với tổng  kinh phí là hơn 431 tỷ đồng.  Sau khi có quyết định, Cục Người có công cũng đã tham mưu cho  lãnh đạo Bộ hướng dẫn các  địa phương và xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại địa phương trên toàn quốc

Về vấn đề chăm sóc Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết, Cục đã rà soát, tổng hợp số người thiếu đói, thiếu lương thực trong dịp Tết, chủ động lên kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, đồng thời thực hiện chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng bảo trợ kịp thời, đúng đối tượng trong dịp Tết. Bộ cũng yêu cầu các địa phương gửi kế hoạch tặng quà Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội và ngày 10/1 là ngày cuối cùng các địa phương phải gửi báo cáo về Bộ. Đến thời điểm này, đã có  40 tỉnh đã  xây dựng kế hoạch tặng quà, chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các địa phương dự kiến kế hoạch huy động khoảng 431 tỷ đồng để hỗ trợ, tặng quà, thăm hỏi cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Bộ LĐ-TBXH cũng đã nhận được văn bản của 15 tỉnh đề nghị hỗ trợ gạo 12.800 tấn gạo cho các hộ khó khăn.

Cũng tại buổi Tọa đàm, Ban tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nghề công tác xã hội năm 2016 đã trao giải cho 11 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong cuộc thi.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

V/v mời tham dự Hội thảo "Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018...V/v xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3...Diễn đàn "Vận động chính sách và giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em. Vì một thế hệ...V/v thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp...V/v học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XIIV/v báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017V/v báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế...V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp...V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách...V/v mời tham dự Hội thảo tham vấn bộ công cụ khảo sát đầu vào của Thành phố an toàn,...Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện...Giấy mời tham dự Chương trình giao lưu, biểu dương đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc...V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về phối...V/v báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho...V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách...V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách...V/v đôn đốc gửi báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công...V/v báo cáo đánh giá cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề...Công điện về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việcV/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2018V/v tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chứcV/v thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà NộiV/v báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018Kết quả đối thoại của Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018V/v đôn đốc việc tổ chức triển khai của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnhV/v báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017V/v mời tham dự Hội thảo đánh giá tính khả thi việc áp dụng tài liệu "Hướng dẫn thu...V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019V/v hỗ trợ người có công với cách mạng và hộ nghèo có khó khăn về nhà ởV/v cung cấp số liệu người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng...
V/v mời tham dự Hội thảo "Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018...V/v xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3...Diễn đàn "Vận động chính sách và giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em. Vì một thế hệ...V/v thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp...V/v học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XIIV/v báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017V/v báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế...V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp...V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách...V/v mời tham dự Hội thảo tham vấn bộ công cụ khảo sát đầu vào của Thành phố an toàn,...Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện...Giấy mời tham dự Chương trình giao lưu, biểu dương đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc...V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về phối...V/v báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho...V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách...V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách...V/v đôn đốc gửi báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công...V/v báo cáo đánh giá cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề...Công điện về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việcV/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2018V/v tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chứcV/v thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà NộiV/v báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018Kết quả đối thoại của Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018V/v đôn đốc việc tổ chức triển khai của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnhV/v báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017V/v mời tham dự Hội thảo đánh giá tính khả thi việc áp dụng tài liệu "Hướng dẫn thu...V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019V/v hỗ trợ người có công với cách mạng và hộ nghèo có khó khăn về nhà ởV/v cung cấp số liệu người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng...