Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH Khóa VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

Ngày cập nhật: 10-07-2015

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH Khóa VIII
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 10/7, Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh Xã hội tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Ủy viên BCH Trung ương Đảng Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí; các Thứ trưởng: Nguyễn Thanh Hòa, Đào Hồng Lan, Nguyễn Trọng Đàm; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 182 đại biểu tới từ các đơn vị thuộc Bộ.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng bộ đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã có những đóng góp tích cực bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cũng có không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực của ngành. Để đạt được những thành tựu đó, Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng nhằm tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội mà Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đề ra.

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Trong 5 năm tới, với những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi Đảng bộ phải có quyết tâm cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, thách thức để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII sắp tới của Đảng. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Đảng Bộ phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015, phân tích, đánh giá các nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, giàu tính khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ
Tại Đại hội, Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VII, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VII nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội”. Báo cáo nêu rõ, về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ LĐ- TBXH đã thực hiện khâu đột phá về hoàn thiện thể chế theo Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 16/11/2011 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời Đảng bộ tập trung chỉ đạo để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả ba trụ cột: Tổ chức bộ máy, tài chính công và cải cách thể chế. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thường xuyên quan tâm tổ chức các hội nghị, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình thời sự, kinh tế - xã hội, đạo đức Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng…
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh trong 5 năm tới, đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, nhiệm vụ của Bộ, ngành rất nặng nề, trách nhiệm của chúng ta rất lớn đối với sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước và nhu cầu của nhân dân. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong giai đoạn 2015 – 2020, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ cần phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu chỉ đạo Đại hội
Nhân dịp này, thay mặt Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí thường trực và các Ban của Đảng ủy Khối đối với Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã được nghe tham luận của các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 -2015, phân tích, đánh giá các nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn, đề ra các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VIII
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu 23 đồng chí (có danh sách kèm theo) vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH Khóa VIII, nhiệm kỳ 2015  - 2020. Ban Chấp hành Khóa VIII họp phiên thứ nhất đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ, trong đó đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng được bầu làm Bí thư Đảng bộ Bộ Lao động – LĐXH; đồng chí Lê Văn Hoạt làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Trịnh Minh Trí làm Phó Bí thư; bầu Ủy Ban Kiểm tra.

Tặng quà các đồng chí nguyên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII
Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng cấp trên.
Danh sách 23 đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH Khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 1, Đ/c Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

2, Đ/c Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ

3, Đ/c Trịnh Minh Chí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

4, Đ/c Hà Xuân Tùng, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Đảng- Đoàn thể

5, Đ/c Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ

6, Đ/c Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính

7, Đ/c Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

8, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Lao động

9, Đ/c Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

10, Đ/c Nguyễn Thành Phong, Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội

11, Đ/c Đặng Huy Hồng, Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại SONA

12, Đ/c Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm

13, Đ/c Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

14, Đ/c Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội

15, Đ/c Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương

16, Đ/c Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc Trẻ em

17, Đ/c Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn KV II

18, Đ/c Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động

19, Đ/c Phan Văn Thông, Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ.

20, Đ/c Vũ Ngọc Thủy, Phó Chánh văn phòng Bộ

21, Đ/c Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới

22, Đ/c Nguyễn Tiến Tùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ

23, Đ/c Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TBXH

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...
Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...