Đại hội Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày cập nhật: 27-05-2015

Đ/c Lê Văn Hoạt chụp ảnh kỷ niệm với BCH Đảng bộ Trung tâm
Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong hai ngày 25-26/5/2015, Đảng bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Dư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Nguyễn Văn Tuất, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Ninh Xá. Đặc biệt, Đại hội có sự tham gia của 33 Đảng viên (trong đó 32 Đảng viên chính thức) thuộc Đảng bộ Trung tâm.

Đ/c Nguyễn Khắc Dư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Đại hội
Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Dư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, thương bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đoàn kết một lòng, bám sát Chương trình công tác của Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra là: Làm tốt công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí thương bệnh binh nặng đang an dưỡng, điều trị tại đơn vị. Đồng thời, Đảng bộ đã thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tính chủ động, ý thức đoàn kết, trách nhiệm xây dựng tập thể vững mạnh… giúp cho các đồng chí thương bệnh binh nạng nỗ lực rèn luyện, vượt lên chính mình, chiến thắng bệnh tật, yên tâm điều dưỡng điều trị, tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ đó tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất anh “Bộ đội cụ Hồ” và thực hiện tốt lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Đ/c Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể Đảng bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể đảng viên, và quần chúng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đạt kết quả cao nhất…

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội
Đại hội đã diễn ra trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Khắc Dư, Vũ Văn Như, Nguyễn Văn Hương, Lại Mạnh Kử và Trương Đăng Bình. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...
Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...