Đại hội Đảng bộ Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

Ngày cập nhật: 15-05-2015

Ban chấp hành Đảng bộ Cục BVCSTE nhiệm kỳ II (2015 - 2020) ra mắt Đại hội
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chiều ngày 14/5/2015, Đảng bộ Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự Hội Nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt – Vụ trưởng- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH, đồng chí Phan Văn Thông – Đại diện Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ LĐ-TBXH, đồng chí Hoàng Văn Tiến – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các đồng chí đại diện cho các Chi bộ thuộc Bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Tại Đại hội, đồng chí Đặng Hoa Nam – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã thay mặt Đảng ủy Cục trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ I (2010 – 2015), phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ II (2015 – 2020). Theo báo cáo được đưa ra tại Đại Hội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hệ thống luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cơ bản đã thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng và tạo khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tính đến cuối năm 2014 một số chỉ tiêu đạt được gồm: 67% xã, phường thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Theo Quyết định số 34/2014/ QĐ-TTg; theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg đạt tỷ lệ 82%); giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,6% so với tổng số trẻ em (trung bình mỗi năm giảm 2 %)…
Công tác chỉ đạo và tổ chức các hoạt động sự nghiệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được Đảng bộ quan tâm thực hiện. Từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác BVCSTE các cấp và tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực triển khai các hoạt động theo trách nhiệm, vai trò của Việt Nam trong Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC).
Đảng bộ Cục BVCSTE đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, tác phong cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng viên và các Chi bộ. Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, qua đó mở rộng dân chủ trong chi bộ và đơn vị, góp ý trao đổi về công tác tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan hệ công tác để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.
Nhiệm kỳ II (2015 – 2020), tình hình kinh tế - xã hội còn tiếp tục khó khăn, còn nhiều thách thức trong việc thực hiện quyền trẻ em; bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tận dụng mọi cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ Cục BVCSTE vững mạnh.
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Cục, đồng chí Lê Văn Hoạt thay mặt Đảng ủy Bộ đã đóng góp một số ý kiến về báo cáo đồng chí Đặng Hoa Nam đã trình bày như cần mạnh dạn kiểm tra có trọng điểm vào một số vấn đề trọng tâm và đề xuất thêm một vấn đề cần được quan tâm chú ý đó là công tác rà soát sửa đổi các quy chế đảm bảo điều tiết hoạt động của đơn vị suôn sẻ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến để cán bộ đảng viên luôn có được nhận thức đúng đắn, thông suốt. Đồng chí chúc Đảng bộ Cục cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, người lao động của Cục thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ chính trị mà Bộ LĐ-TBXH đã giao cho và chúc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ II thành công rực rỡ.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành – Đảng bộ Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhiệm kì II (2015 – 2020), gồm 07 Đồng chí (Đ/c Đặng Hoa Nam, Đ/c Vũ Thị Kim Hoa và Đ/c Nguyễn Thị Nga, Đ/c Vũ Văn Dũng, Đ/c Phạm Thị Hải Hà, Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Đ/c Trần Thị Diệu Thúy).

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...
Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...Thông báo số 1826/TB-LĐTBXH Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã...Công văn số 1789/LĐTBXH-VP V/v góp ý Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ...Công văn số 196/VP-TĐKT v/v đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt nam năm 2019Công văn số 194/VP-CCHC v/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế...Công văn số 1657/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu...Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa...Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành...Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi...Công văn số 1451/LĐTBXH-TTTT v/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục...Công văn số 1418/LĐTBXH-QHLĐTL v/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn...Công văn số 1360/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,...Công văn số 1321/LĐTBXH-VP v/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành,...Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số...Công văn số 1253/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý...