12 nhóm đối tượng người có công được chế độ ưu đãi

Ông Trần Trung Lượng - Tỉnh Bình Dương hỏi: Tôi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị từ năm 1968, tháng 12/1975 phục viên. Tháng 8/1975 tôi từ Quảng Trị về an dưỡng tại Đoàn 586 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thời gian này đơn vị tổ chức khám giám định sức khỏe, do tôi về nhà và không biết nên khi phục viên không có giấy giám định sức khỏe. Vậy, tôi có được coi là người có công không? Có được hưởng chính sách gì không?

KẾT LUẬN THANH TRA

Thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình