Chỉ đạo điều hành

V/v giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc...V/v phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng...V/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng AnhVề việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực...V/v kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa ThámV/v đăng tải thư chúc Tết Trung thu năm 2016 của Chủ tịch nướcV/v triệu tập lớp tập huấn "Kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn"Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm tại buổi làm việc với Hội hỗ trợ người...V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn cho người lao động thuộc đối tượng...V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CPV/v thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu TNXPV/v đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chính sách trợ giúp người dân di cư tự do từ...V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác cai nghiện...V/v cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016Phê duyệt Kiế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo...V/v tham gia góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động...Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009...V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng...V/v ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện...V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/07/2016 của Thủ tướng...V/v triệu tập tham dự "Tập huấn kiến thức TPP và hội nhập quốc tế cho cán bộ trẻ"Về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hộiV/v thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tinV/v báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt...V/v tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ...V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014V/v báo cáo tổng kết 10 năm về các nội dung liên quan đến phòng, chống lãng phíV/v tổ chức Tết Trung thu năm 2016
V/v giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc...V/v phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng...V/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng AnhVề việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực...V/v kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa ThámV/v đăng tải thư chúc Tết Trung thu năm 2016 của Chủ tịch nướcV/v triệu tập lớp tập huấn "Kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn"Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm tại buổi làm việc với Hội hỗ trợ người...V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn cho người lao động thuộc đối tượng...V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CPV/v thực hiện chế độ ưu đãi đối với cựu TNXPV/v đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chính sách trợ giúp người dân di cư tự do từ...V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác cai nghiện...V/v cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016Phê duyệt Kiế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo...V/v tham gia góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động...Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009...V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng...V/v ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện...V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/07/2016 của Thủ tướng...V/v triệu tập tham dự "Tập huấn kiến thức TPP và hội nhập quốc tế cho cán bộ trẻ"Về việc ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hộiV/v thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tinV/v báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt...V/v tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ...V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014V/v báo cáo tổng kết 10 năm về các nội dung liên quan đến phòng, chống lãng phíV/v tổ chức Tết Trung thu năm 2016
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1791/QĐ-TTg 15/09/2016
136/2016/NĐ-CP 09/09/2016
1722/QĐ-TTg 02/09/2016
121/2016/NĐ-CP 24/08/2016
1559/QĐ-TTg 05/08/2016
25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016
1470/QĐ-TTg 22/07/2016
23/2016/TT-BLĐTBXH 15/07/2016
29/2016/QĐ-TTg 05/07/2016
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH 30/06/2016
  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công