Chỉ đạo điều hành

Về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016V/v thông báo chương trình học bổng Irish AidV/v thông báo về gia hạn thời gian tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn trong ngành ngư...V/v rà soát, đánh giá hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao độngVề việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/08/2016 của...V/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giớiVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà...V/v góp ý kiến dự thảo "Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc láV/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương,...V/v lập đề nghị xây dựng nghị định năm 2017Kết luận của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao...Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu...V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị nhà ký túc xá Dự...V/v triển khai phần mềm quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộV/v thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm...V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về cho thuê lại lao độngVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ...V/v hoàn thành thủ tục phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản năm 2017Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ tham gia phối hợp tổ...V/v giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc...V/v phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng...V/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng AnhVề việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực...V/v kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa ThámV/v đăng tải thư chúc Tết Trung thu năm 2016 của Chủ tịch nướcV/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
Về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016V/v thông báo chương trình học bổng Irish AidV/v thông báo về gia hạn thời gian tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn trong ngành ngư...V/v rà soát, đánh giá hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao độngVề việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/08/2016 của...V/v đối tượng dự thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2016Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giớiVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà...V/v góp ý kiến dự thảo "Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội"Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc láV/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương,...V/v lập đề nghị xây dựng nghị định năm 2017Kết luận của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao...Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu...V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị nhà ký túc xá Dự...V/v triển khai phần mềm quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộV/v thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016V/v đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm...V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về cho thuê lại lao độngVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ...V/v hoàn thành thủ tục phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản năm 2017Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ tham gia phối hợp tổ...V/v giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc...V/v phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng...V/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng AnhVề việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực...V/v kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa ThámV/v đăng tải thư chúc Tết Trung thu năm 2016 của Chủ tịch nướcV/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3875 /VBHN-BLĐTBXH 06/10/2016
3874 /VBHN-BLĐTBXH 06/10/2016
1791/QĐ-TTg 15/09/2016
136/2016/NĐ-CP 09/09/2016
1722/QĐ-TTg 02/09/2016
28/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016
121/2016/NĐ-CP 24/08/2016
1559/QĐ-TTg 05/08/2016
  • Cục Việc làm
  • Cục An toàn lao động
  • VP Quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng cục Dạy nghề
  • Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công