Thông tin văn bản 2228/LĐTBXH-KHTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2228/LĐTBXH-KHTC
Tên văn bản
V/v yêu cầu rà soát, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có và mua sắm mới theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định
Ngày ban hành 06/06/2017
Ngày hiệu lực 06/06/2017
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Khác  
Tệp đính kèm
  

Văn bản Chỉ đạo điều hành

V/v tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và...V/v điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo...V/v thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định...V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạngV/v thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (học...V/v lựa chọn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2017V/v phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBổ nhiệm Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc giaV/v giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu con dấuV/v thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ emV/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2017 tại Hà NộiV/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí...Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có côngV/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng...V/v tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021V/v rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa...Tham dự hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoạiV/v mời tham dự Khóa tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ năm 2017V/v cử cán bộ tham dự lớp "Văn hóa công sở và kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm...V/v yêu cầu rà soát, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có và mua sắm mới theo...V/v đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố...Hội thảo "Vận động chính sách, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em trong thảm họa...V/v hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọngVề tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mớiV/v báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giớiV/v kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp...V/v triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản...V/v quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban...V/v đăngký tham gia dự tuyển Đoàn giao lưu thường niên của học sinh tại Nhật Bản năm...V/v đôn đốc các đơn vị nộp Đề án
V/v tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và...V/v điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo...V/v thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định...V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạngV/v thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (học...V/v lựa chọn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2017V/v phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBổ nhiệm Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc giaV/v giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu con dấuV/v thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ emV/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2017 tại Hà NộiV/v cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí...Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có côngV/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng...V/v tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021V/v rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa...Tham dự hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoạiV/v mời tham dự Khóa tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ năm 2017V/v cử cán bộ tham dự lớp "Văn hóa công sở và kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm...V/v yêu cầu rà soát, bố trí sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có và mua sắm mới theo...V/v đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố...Hội thảo "Vận động chính sách, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em trong thảm họa...V/v hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọngVề tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mớiV/v báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giớiV/v kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp...V/v triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản...V/v quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban...V/v đăngký tham gia dự tuyển Đoàn giao lưu thường niên của học sinh tại Nhật Bản năm...V/v đôn đốc các đơn vị nộp Đề án