Xét tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với vợ liệt sĩ tái giá

Ông An Văn Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội hỏi: Chồng trước của bà nội tôi là liệt sĩ Đinh Văn Khối, không có con chung. Sau đó bà nội tôi tái giá lấy ông nội tôi và sinh được 6 người con, trong đó có 1 người con trai là liệt sĩ. Trước đó, Công TTĐT Chính phủ đã trả lời câu hỏi của tôi theo địa chỉ: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Xet-tang-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-doi-voi-vo-liet-si-tai-gia/291847.vgp.

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH An Phú.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 330/QĐ-TTr ngày 25/12/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, ngày 12/01/2016, Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH An Phú.