Chính sách thanh toán thẻ học nghề bộ đội xuất ngũ

Bà Trần Thị Én - Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội hỏi: Trường trung cấp nghề của chúng tôi đang dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề theo Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BQP-BTC ngày 4/1/2010. Tháng 12/2015, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng có Công văn số 5387/CTC- CDCS về việc thôi thực hiện bảo đảm kinh phí thanh toán thẻ học nghề cho các cơ sở dạy nghề ngoài quân đội. Việc thanh toán thẻ học nghề sẽ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện và thông tư liên tịch mới sẽ ra trong thời gian tới thay thế cho thông tư cũ.

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH An Phú.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 330/QĐ-TTr ngày 25/12/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, ngày 12/01/2016, Đoàn Thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH An Phú.