Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Số hiệu 125/NQ-CP
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 125/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành 08/10/2018
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Tải file

NQ125CP.pdf

Chi tiết văn bản