Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

 Error ‭[1]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[2]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[3]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[4]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[5]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[6]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[7]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

 Error ‭[8]‬

Web Part Error: Unknown server tag. Correlation ID: 941dfd9f-097e-7092-d058-d2bcc992779f.

LAO ĐỘNG

LAO ĐỘNG

Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19 Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19

Nhằm đáp ứng công tác quản lý việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngay sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng làm thiệt hại cả về người và tài sản của doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành văn bản số 3722/LĐTBXH-ATLĐ về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19. news

Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 news TP.HCM tổ chức 3 đoàn kiểm tra về công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ news

NGƯỜI CÓ CÔNG

NGƯỜI CÓ CÔNG

Bắc Giang: Tập trung thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện Bắc Giang: Tập trung thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có công với cách mạng được nhận chế độ trợ cấp ưu đãi, tỉnh Bắc Giang đang tập trung triển khai thực hiện Đề án Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia Bắc Giang: Nâng cao chất lượng điều dưỡng thương binh, bệnh binh

XÃ HỘI

XÃ HỘI

Hộ nghèo, người có công sẽ được miễn giảm thuế sử dụng đất Hộ nghèo, người có công sẽ được miễn giảm thuế sử dụng đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thông tư quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tùy từng trường hợp cụ thể. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất.  news

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 Thái Nguyên cơ bản hoàn thành giảm hộ nghèo người có công

ĐỊA PHƯƠNG – CƠ SỞ

ĐỊA PHƯƠNG – CƠ SỞ

Cần Thơ: Hỗ trợ trên 265 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Cần Thơ: Hỗ trợ trên 265 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

 Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 148/KH-UBND của UBND thành phố Cần Thơ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố đã và đang khẩn trương hoàn thành thực hiện chi hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn. news

Bình Định: Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn Thanh Hóa: Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Chung nhan Tin Nhiem Mang