Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quản lý
  Hiện nay, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động theo quá trình cống hiến đối với 04 cá nhân giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

Chung nhan Tin Nhiem Mang