Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin

11/11/2020
 Ngày 11/11/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, Bộ LĐ-TBXH ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐTT về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin. Theo đó, danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin như sau:  
Thông báo tiếp nhận thông tin quan tâm làm thành viên Nhóm DAG để thực hiện Hiệp định EVFTA

Thông báo tiếp nhận thông tin quan tâm làm thành viên Nhóm DAG để thực hiện Hiệp định EVFTA

08/10/2020
 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.
Thông báo tuyển chuyên gia thực hiện hoạt động rà soát pháp luật về nghề công tác xã hội ở Việt Nam

Thông báo tuyển chuyên gia thực hiện hoạt động rà soát pháp luật về nghề công tác xã hội ở Việt Nam

09/09/2020
Thực hiện hoạt động: Rà soát pháp luật về nghề công tác xã hội ở Việt Nam với nội dung như sau:
Thông báo về việc tuyển chuyên gia tư vấn nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

Thông báo về việc tuyển chuyên gia tư vấn nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

28/08/2020
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2020 của Giám đốc Ban quản lý Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam” về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê chuyên gia tư vấn nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 của Cục Trẻ em. Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển chuyên gia.
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

26/08/2020
Ngày 26/8/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa có Thông báo số 105/TB-QLDAĐTXD về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Trung tâm Thông tin thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

Trung tâm Thông tin thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

04/08/2020
Do sơ suất trong quá trình đối chiếu giữa Kế hoạch tuyển dụng của đơn vị trình Bộ và Kế hoạch tuyển dụng của đơn vị được Bộ phê duyệt dẫn đến công tác xây dựng Thông báo số 01/TTTT-TB tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH và đăng trên Báo Lao động bản in ngày 08/7/2020 có một nội dung bị nhầm lẫn. Để tạo thêm cơ hội cho các ứng viên đáp ứng đủ năng lực của các vị trí tuyển dụng, Trung tâm Thông tin thông báo điều chỉnh nội dung như sau: 
Thông báo kết quả xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH

Thông báo kết quả xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH

31/07/2020
Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Thông báo số 407/LĐ-TBXH-TB ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH), kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH (ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-LĐTBXH ngày 21/1/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH) và Kết quả phỏng vấn kèm theo, Bộ LĐ-TBXH thông báo kết quả Phỏng vấn như sau:
Thông báo tuyển chuyên gia

Thông báo tuyển chuyên gia

07/07/2020
Thực hiện hoạt động xây dựng Đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Cục Trẻ em cần tuyển dụng chuyên gia xây dựng Đề án với nội dung như sau: