Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam

17/01/2020
Ngày 03/12/2019 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp số 01/GCN-LĐTBXH cho Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam.
Thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàng

21/11/2019
Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông; Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 08048281; Fax: 08048789 thông báo chào hàng với nội dung sau:
Thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTXH

Thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTXH

15/10/2019
Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông báo thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTXH ngày 02/1/2019 về xác định mức độ khuyết tật (Hoạt động 3.2.2.1). Nội dung thông báo cụ thể như sau:
Thông báo đính chính về thông tin tuyển dụng của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

Thông báo đính chính về thông tin tuyển dụng của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

01/10/2019
Ngày 20/8/2019 Hội đồng tuyển dụng đã đăng Thông báo số 168/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng viên chức năm 2019. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo Bảng tổng hợp yêu cầu trình độ chuyên môn tuyển dụng, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm xin đính chính các nội dung như sau:
Thông báo tuyển chuyên gia

Thông báo tuyển chuyên gia

01/10/2019
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam” năm 2019 Cục Bảo trợ xã hội tiến hành thuê chuyên gia gồm 01 Trưởng nhóm và 2 thành viên để hỗ trợ rà soát thực hiện Nghị định 136 và xây dựng Nghị định thay thế (Hoạt động 3.1.1.3:
Thông báo tuyển dụng cán bộ hỗ trợ Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam

Thông báo tuyển dụng cán bộ hỗ trợ Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam

30/08/2019
Trong khuôn khổ Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác phat triển Đức (GIZ) tuyển 01 cán bộ hỗ trợ Vụ Pháp chế thực hiện các hoạt động của dự án.
Thông báo đính chính nội dung Tuyển dụng viên chức Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

Thông báo đính chính nội dung Tuyển dụng viên chức Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

22/08/2019
Căn cứ Thông báo số 165/TB-HĐTD  ngày 19/8/2019 của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng viên chức năm 2019,  Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm đính chính lại nội dung về vị trí tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng như sau:  
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

21/08/2019
Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ Việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019