Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

20/04/2023
Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 4 của Ban chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, chỉ số hài lòng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Chính phủ vừa diễn ra vào sáng 19/4. Theo Thủ tướng, các cấp, các ngành phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ, ngành, cơ quan, giữa Trung ương với địa phương. 
Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

19/04/2023
 Sáng ngày 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ tư và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2022). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.
Phấn đấu đến 30/6 hoàn thành đơn giản hóa 1.126 thủ tục hành chính

Phấn đấu đến 30/6 hoàn thành đơn giản hóa 1.126 thủ tục hành chính

14/04/2023
 Sáng 13/4, Văn phòng Chính phủ chủ trì làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan về việc thực hiện 19 Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành và thực hiện Thông báo số 4272/VPCP-KSTT ngày 9/3/2023 về việc rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ, ngành và công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú.
Cải cách hành chính phải gắn với đổi mới sáng tạo

Cải cách hành chính phải gắn với đổi mới sáng tạo

15/03/2023
 Cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính.
Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2022-2030

Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2022-2030

01/03/2023
 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2030”.

Chung nhan Tin Nhiem Mang