Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

GIẢM NGHÈO

Nghiên cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững

Nghiên cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững

09/04/2023
 Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tận dụng thời gian, cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Chung tay vì người nghèo - Hiệu ứng từ công tác truyền thông

Chung tay vì người nghèo - Hiệu ứng từ công tác truyền thông

05/04/2023
 Thời gian qua, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững. Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng nhiều hình thức nên đã có tác dụng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của các chương trình, chính sách giảm nghèo.
Thừa Thiên Huế: Hơn 500 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Hơn 500 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

04/04/2023
 Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác giảm nghèo năm 2023, trong đó nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo được giao hơn 500 tỷ.

"Đặc biệt ưu tiên lo nhà ở cho người nghèo, chế độ dinh dưỡng với trẻ em"

31/03/2023
 Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2025, nhà ở cho người nghèo, chế độ dinh dưỡng cho trẻ em cần được ưu tiên đặc biệt để nâng cao chất lượng sống và giảm nghèo bền vững.
Bạc Liêu: Tập trung đầu tư nguồn lực cho giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm

Bạc Liêu: Tập trung đầu tư nguồn lực cho giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm

30/03/2023
 Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy Bạc Liêu về giảm nghèo bền vững đến năm 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 13) đã xác định, việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo phải bảo đảm tính bền vững bằng cách tập trung đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, nhất là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao. 
Có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể

Có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể

28/03/2023
Với quan điểm chỉ đạo “xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể từng hộ nghèo” cùng mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2025 còn 1,84%, đổi mới cách làm là mục tiêu cấp thiết đặt ra với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 
Thừa Thiên Huế: Có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể

Thừa Thiên Huế: Có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể

28/03/2023
 Với quan điểm chỉ đạo “xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể từng hộ nghèo” cùng mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2025 còn 1,84%, đổi mới cách làm là mục tiêu cấp thiết đặt ra với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Giảm nghèo bao trùm, trọng tâm ưu tiên vùng “lõi nghèo

Giảm nghèo bao trùm, trọng tâm ưu tiên vùng “lõi nghèo"

28/03/2023
 Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương trên cả nước đã cụ thể hóa công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp thiết thực, giúp đồng bào sống ở các khu vực “lõi nghèo” có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Chung nhan Tin Nhiem Mang