Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

GIẢM NGHÈO

Thừa Thiên Huế: Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

Thừa Thiên Huế: Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

15/09/2021
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. 
Thái Nguyên triển khai rà soát hộ nghèo năm 2021

Thái Nguyên triển khai rà soát hộ nghèo năm 2021

09/09/2021
Ngày 8/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về việc triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
Hà Nội quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Hà Nội quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

08/09/2021
 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2021.
Bình Dương: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại khu vực thực hiện tăng cường giãn cách, 50.000 đồng/ngày/người

Bình Dương: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người dân ở trọ tại khu vực thực hiện tăng cường giãn cách, 50.000 đồng/ngày/người

08/09/2021
Ngày 6/9/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-2021-UBND về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Lào Cai: Huy động nguồn lực tập trung giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn

Lào Cai: Huy động nguồn lực tập trung giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn

25/08/2021
 Đến hết năm 2020, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Lào Cai vẫn còn rất nhiều xã nghèo, trong số đó, có các xã rất chậm phát triển, tỉ lệ nghèo ở mức cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên và tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, Lào Cai quyết định tập trung nguồn lực đầu tư cho 10 xã khó khăn nhất.
An Giang rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

An Giang rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

21/08/2021
UBND tỉnh An Giang giao Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan… tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, chính xác, công khai, minh bạch. 
Đến năm 2025: Tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm

Đến năm 2025: Tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm

19/08/2021
Đây là mục tiêu mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
Yên Bái triển khai 421 dự án giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

Yên Bái triển khai 421 dự án giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

13/08/2021
Theo số liệu thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Yên Bái, từ nguồn vốn quỹ Quốc gia về việc làm, tỉnh đã thực hiện 3.245 dự án cho vay giải quyết việc làm. Trong đó có 421 dự án của người dân tộc thiểu số và đã có 1.833 lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

Chung nhan Tin Nhiem Mang