Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIỀN LƯƠNG

Quốc hội tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Quốc hội tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

15/11/2022
Quốc hội quyết nghị chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng;...
Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ 1/7/2023

15/11/2022
Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.  
Tăng lương cần đi liền với kiềm chế lạm phát

Tăng lương cần đi liền với kiềm chế lạm phát

29/10/2022
Bày tỏ quan điểm tại phiên thảo luận về kinh tế- xã hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu về thời gian tăng lương càng sớm càng tốt, đồng thời, kiềm chế lạm phát, kìm giá, tránh tình trạng lương chưa tăng thì giá đã tăng, lương tăng 1 đồng giá tăng 2 đồng.
3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định từ 10/11

3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định từ 10/11

29/10/2022
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.    
Đến thời điểm chín muồi để cải cách tiền lương

Đến thời điểm chín muồi để cải cách tiền lương

22/10/2022
Sáng ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.  
UBTVQH đồng ý trình Quốc hội xem xét quyết định tăng lương cơ sở, lương hưu, ưu đãi nghề y tế, ưu đãi đối với người có công

UBTVQH đồng ý trình Quốc hội xem xét quyết định tăng lương cơ sở, lương hưu, ưu đãi nghề y tế, ưu đãi đối với người có công

11/10/2022
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.  
Từ 15/10, thực hiện quy định mới xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Từ 15/10, thực hiện quy định mới xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

11/10/2022
Thông tư số 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.
Cử tri mong sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Cử tri mong sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

10/10/2022
“Về các vấn đề xã hội, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương phù hợp với tình hình phát triển của xã hội và tình hình tăng giá, tránh tình trạng việc rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng trong thời gian vừa qua.”- báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nhấn mạnh.  

Chung nhan Tin Nhiem Mang