Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIỀN LƯƠNG

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

03/01/2023
Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 14/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.  
TP.HCM: Thông báo kế hoạch thưởng tết 2023 cho NLĐ trước ngày 25/12

TP.HCM: Thông báo kế hoạch thưởng tết 2023 cho NLĐ trước ngày 25/12

14/12/2022
Nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2023, Sở LĐTBXH ban hành Công văn 33700/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023.
Xây dựng lộ trình cải cách tiền lương, sửa đổi quy định thu nhập đặc thù

Xây dựng lộ trình cải cách tiền lương, sửa đổi quy định thu nhập đặc thù

13/12/2022
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngay khi được cấp có thẩm quyền cho phép.
Chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023 của người lao động

Chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023 của người lao động

12/12/2022
Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi.
Thưởng Tết năm 2023 dự báo cao hơn năm 2022

Thưởng Tết năm 2023 dự báo cao hơn năm 2022

08/12/2022
Bộ LĐTBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12. Trước thông tin nhiều đơn vị đã công bố thưởng Tết, các chuyên gia cho rằng mức thưởng năm nay có thể cao hơn năm trước.
Từ ngày 1/1/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế

Từ ngày 1/1/2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế

30/11/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15; trong đó, có nhiều điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023.
Chính phủ yêu cầu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho giáo viên

Chính phủ yêu cầu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho giáo viên

21/11/2022
Trong nội dung Nghị quyết 143/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ phối hợp điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.
Quốc hội yêu cầu có lộ trình cải cách tiền lương trong năm 2023

Quốc hội yêu cầu có lộ trình cải cách tiền lương trong năm 2023

16/11/2022
 Quốc hội yêu cầu, trong năm 2023 trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương; trong đó, đặc biệt quan tâm vấn đề lương, phụ cấp ưu đãi với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học.  

Chung nhan Tin Nhiem Mang