Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIỀN LƯƠNG

Chính phủ sẽ sớm có lộ trình cải cách tiền lương

Chính phủ sẽ sớm có lộ trình cải cách tiền lương

24/05/2023
Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. Theo đó, sớm trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.  
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

04/05/2023
Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp năm 2023.
Bình Phước rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng

Bình Phước rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng

20/04/2023
Thực hiện Công văn số 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/02/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu; Công văn số 551/UBND-KGVX ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc rà soát thực hiện mức lương tối thiểu, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước đã tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu.
Khánh Hòa điều tra 100 doanh nghiệp về lao động, tiền lương

Khánh Hòa điều tra 100 doanh nghiệp về lao động, tiền lương

18/04/2023
Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-SLĐTBXH về khai thực hiện công tác điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp năm 2023 nhằm mục đích thu thập thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhằm cung cấp cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2023, phục vụ công tác quản lý về lao động, tiền lương trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng tỉnh Thái Bình

Tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng tỉnh Thái Bình

12/04/2023
Ngày 11/4, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình có Báo cáo số 60/BC-SLĐTBXH đánh giá tình hình thực hiện mức lƣơng tối thiểu và rà soát, đánh giá điều chỉnh phân vùng hiện hành trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH.
Chính sách mới về nhân sự, việc làm, tiền lương...có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chính sách mới về nhân sự, việc làm, tiền lương...có hiệu lực từ tháng 4/2023

04/04/2023
Từ tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, đấu thầu thuốc có hiệu lực.
Những khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sắp tăng cùng lương cơ sở

Những khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động sắp tăng cùng lương cơ sở

29/03/2023
Từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.  
Chính phủ chỉ đạo về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công

Chính phủ chỉ đạo về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công

13/03/2023
Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Chính phủ việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.  

Chung nhan Tin Nhiem Mang