Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

21/07/2017
Ngày 29/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1636/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

01/07/2017
Ngày 28/11/2016, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ban hành Quyết định số 1620/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

01/06/2017
Ngày 07/10/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kê hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Chung nhan Tin Nhiem Mang