Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Việt Nam và Hàn Quốc ký lại MOU đặc biệt về chương trình EPS

Việt Nam và Hàn Quốc ký lại MOU đặc biệt về chương trình EPS

10/04/2015
Trong khuôn khổ hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 10/4/2015, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký lại Biên bản ghi nhớ đặc biệt (MOU đặc biệt) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm (EPS) của Hàn Quốc.
Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam – Thái Lan

Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam – Thái Lan

10/03/2015
Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực lao động, tạo khung pháp lý cho lao động Việt Nam sang làm việc hợp pháp tại Thái Lan và cũng là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mỗi nước làm việc tại nước bên kia. Ngày 27/7/2015, Bộ Lao động Thái Lan (đại diện cho Chính phủ Thái Lan) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (đại diện cho Chính phủ Việt Nam) đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động giữa hai nước.
Hội nghị Quan chức Cấp cao của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (SOCA).

Hội nghị Quan chức Cấp cao của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (SOCA).

10/02/2015
Ngày 10/2/2015, tại Pê-nang, Ma-lai-xia diễn ra Cuộc họp đặc biệt của Hội nghị Quan chức Cấp cao của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (SOCA).