Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Kết quả điểm thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

31/07/2018
Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức gồm các môn thi: Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành, Ngoại ngữ và Tin học văn phòng.
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

30/07/2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu

14/06/2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam
Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức vào các đơn vị hành chính thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức vào các đơn vị hành chính thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11/06/2018
Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2017 và Quyết định số 126/QĐ-LĐTBXH ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Quyết định số 128/QĐ-LĐTBXH ngày 08/02/2018 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017.
Thông báo: Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (năm 2018-2019) - Đợt 2/2018

Thông báo: Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (năm 2018-2019) - Đợt 2/2018

24/05/2018
Thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh, Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 4 (năm 2018 – 2019) – Đợt 2 tham gia chương trình cụ thể như sau:
Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức

Danh mục tài liệu, nội dung thi tuyển công chức

26/04/2018
Căn cứ các quy định pháp luật về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn.
Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2018

Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2018

25/04/2018
Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 sẽ được tổ chức như sau:
Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017

02/04/2018
Căn cứ Thông báo số 5460/LĐTBXH-TCCB ngày 26/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thi tuyển công chức năm 2017. Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo như sau: