Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo đấu thầu : tuyển chọn chủ trì đề tài cấp bộ

Thông báo đấu thầu : tuyển chọn chủ trì đề tài cấp bộ

15/01/2010
Thông báo đấu thầu : tuyển chọn chủ trì đề tài cấp bộ
Mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành QHQT

Mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành QHQT

12/11/2009
Mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành QHQT
Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia

Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia

23/10/2009
Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông

16/10/2009
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông
Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc “Hội chợ việc làm”

Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc “Hội chợ việc làm”

02/10/2009
Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc “Hội chợ việc làm”
Học bổng song phương Bỉ, năm học 2010 - 2011

Học bổng song phương Bỉ, năm học 2010 - 2011

18/09/2009
Học bổng song phương Bỉ, năm học 2010 - 2011
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Liên Bang Nga

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Liên Bang Nga

08/09/2009
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Liên Bang Nga