Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành QHQT

Mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành QHQT

12/11/2009
Mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành QHQT
Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia

Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia

23/10/2009
Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Australia
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông

16/10/2009
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông
Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc “Hội chợ việc làm”

Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc “Hội chợ việc làm”

02/10/2009
Tuần lễ Việt Nam-Hàn Quốc “Hội chợ việc làm”
Học bổng song phương Bỉ, năm học 2010 - 2011

Học bổng song phương Bỉ, năm học 2010 - 2011

18/09/2009
Học bổng song phương Bỉ, năm học 2010 - 2011
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Liên Bang Nga

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Liên Bang Nga

08/09/2009
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại Liên Bang Nga
Tham dự hội thảo thông tin về Chương trình học bổng Cambridge năm học 2009 - 2010 cho Cán bộ nữ

Tham dự hội thảo thông tin về Chương trình học bổng Cambridge năm học 2009 - 2010 cho Cán bộ nữ

03/09/2009
Chương trình Lãnh đạo nữ Cambridge - Việt Nam : " Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh Hội nhập Kinh tế Quốc tế"
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH