Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Tuyển các đơn vị tư vấn Việt Nam cho mục tiêu:  “Hướng dẫn thành lập, quản lý và sử dụng quĩ tín dụng vi mô cho người sau cai tại cộng đồng”

Tuyển các đơn vị tư vấn Việt Nam cho mục tiêu: “Hướng dẫn thành lập, quản lý và sử dụng quĩ tín dụng vi mô cho người sau cai tại cộng đồng”

28/09/2010
Nhằm triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV liên quan đến sử dụng ma túy tại 3 tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn Việt Nam thông qua các mô hình can thiệp giảm tác hại cho nhóm đối tượng nguy cơ cao và tăng cường năng lực kỹ thuật quản lý chương trình cho cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công An, Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP Việt Nam) được Chính phủ Australia và Chính phủ Hoàng gia Hà Lan tài trợ và triển khai trong 4 năm (2010-2013). Hiện nay, Dự án cần tuyểncác đơn vị tư vấn Việt Nam cho mục tiêu “Hướng dẫn thành lập, quản lý và sử dụng quĩ tín dụng vi mô cho người sau cai tại cộng đồng”
Tuyển các đơn vị tư vấn Việt Nam cho mục tiêu “Xây dựng bộ tài liệu tập huấn truyền thông thay đôi hành vi giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho học viên trong các Trung tâm Chữa bênh Giáo dục Lao động xã hội”

Tuyển các đơn vị tư vấn Việt Nam cho mục tiêu “Xây dựng bộ tài liệu tập huấn truyền thông thay đôi hành vi giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho học viên trong các Trung tâm Chữa bênh Giáo dục Lao động xã hội”

28/09/2010
Nhằm triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV liên quan đến sử dụng ma túy tại 3 tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn Việt Nam thông qua các mô hình can thiệp giảm tác hại cho nhóm đối tượng nguy cơ cao và tăng cường năng lực kỹ thuật quản lý chương trình cho cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công An, Dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP Việt Nam) được Chính phủ Australia và Chính phủ Hoàng gia Hà Lan tài trợ và triển khai trong 4 năm (2010-2013). Hiện nay, Dự án cần tuyển các đơn vị tư vấn Việt Nam cho mục tiêu “Xây dựng bộ tài liệu tập huấn truyền thông thay đôi hành vi giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho học viên trong các Trung tâm Chữa bênh Giáo dục Lao động xã hội”
Quy định về môn thi, bài thi, kiến thức thi, theo vị trí làm việc, theo ngạch, và chuyên môn từng đơn vị của kỳ thi tuyển công chức 2010

Quy định về môn thi, bài thi, kiến thức thi, theo vị trí làm việc, theo ngạch, và chuyên môn từng đơn vị của kỳ thi tuyển công chức 2010

14/09/2010
QUY ĐỊNH VỀ MÔN THI, BÀI THI, KIẾN THỨC THI THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, THEO NGẠCH, VÀ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ
THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010

THÔNG BÁO: LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010

10/09/2010
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010
Tạm thời chưa tổ chức triển khai  khảo sát hộ nghèo

Tạm thời chưa tổ chức triển khai khảo sát hộ nghèo

01/09/2010
Ngày 31/08/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công điện gửi các Bộ: Kế hoạch Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thông báo: Tuyển dụng nhân viên tư vấn cho đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em

Thông báo: Tuyển dụng nhân viên tư vấn cho đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em

26/08/2010
Thông báo: Tuyển dụng nhân viên tư vấn cho đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em
THÔNG BÁO: LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010

THÔNG BÁO: LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010

24/08/2010
LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2010
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ.

23/07/2010
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ.