Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THÔNG BÁO

Thông báo về địa điểm tiếp công dân

Thông báo về địa điểm tiếp công dân

20/02/2020
Cổng TTĐT Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo về địa điểm tiếp công dân như sau:
Thông báo kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH

Thông báo kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐ-TBXH

15/02/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung cụ thể sau:
Bộ LĐ-TBXH tổ chức thi nâng ngach công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính

Bộ LĐ-TBXH tổ chức thi nâng ngach công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính

15/02/2020
 Ngày 21/01/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính năm 2019 như sau:
Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn

11/02/2020
Thực hiện hoạt động nghiên cứu đánh giá chính sách, pháp luật và khả năng tăng cường nguồn trợ cấp kinh phí của nhà nước thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện công việc như sau:
Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam

17/01/2020
Ngày 03/12/2019 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp số 01/GCN-LĐTBXH cho Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam.
Thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàng

21/11/2019
Bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông; Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 08048281; Fax: 08048789 thông báo chào hàng với nội dung sau:
Thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTXH

Thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTXH

15/10/2019
Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông báo thuê chuyên gia xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTXH ngày 02/1/2019 về xác định mức độ khuyết tật (Hoạt động 3.2.2.1). Nội dung thông báo cụ thể như sau:
Thông báo đính chính về thông tin tuyển dụng của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

Thông báo đính chính về thông tin tuyển dụng của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm

01/10/2019
Ngày 20/8/2019 Hội đồng tuyển dụng đã đăng Thông báo số 168/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng viên chức năm 2019. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo Bảng tổng hợp yêu cầu trình độ chuyên môn tuyển dụng, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm xin đính chính các nội dung như sau: