Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 Ngày 18/02/2021, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Trương Anh Dũng có buổi tiếp, làm việc với Bà Valentina Barcucci - Phó trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kỹ năng nghề, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.