Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Từ ngày 03-04/10, tại Quảng Ninh, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị Truyền thông về xuất khẩu lao động. Thứ trưởng  Nguyễn Thị Hà dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có TS. Trần Ngọc Diễn – Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội; ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN.