Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

11/11/2019
 Hướng dẫn thực hiện về tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là Nghị định số 152/2018/NĐ-CP).
Nghị định 74/2019/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị định 74/2019/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

08/11/2019
 Ngày 23 tháng 9 năm 2019, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chính phủ ban hành Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây viết tắt là Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).
Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

04/11/2019
 Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Một số nội dung mới về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về Việc làm theo Nghị định số 74/2019 của Chính phủ

Một số nội dung mới về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về Việc làm theo Nghị định số 74/2019 của Chính phủ

14/10/2019
 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 23/9/2019 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành nghị định số 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Tôn vinh tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tôn vinh tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

02/10/2019
Chiều 01/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo) và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trong 3 năm 2017 - 2020.  
Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

01/10/2019
 Ngày 18/9/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành tại Thông tư 01/2018/TT-LĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

30/09/2019
 Ngày 16/9/2019, theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa, Ký hiệu: QCVN 37:2019/BLĐTBXH.
Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

24/07/2019
 Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 11/TT-BLĐTBXH về việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Chung nhan Tin Nhiem Mang