Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Mở rộng số người tham gia Bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện

Mở rộng số người tham gia Bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện

10/12/2019
 Để thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân theo Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đặt ra đòi hỏi phải bổ sung, hoàn thiện chính sách đặc biệt là đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

09/12/2019
 Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đã cập nhật Bộ luật Lao động 2019

Đã cập nhật Bộ luật Lao động 2019

02/12/2019
 Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động 2019.
Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động

Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động

27/11/2019
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 1761/TLĐ ngày 21/11/2019 hướng dẫn thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động.
Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

Bộ luật lao động 2019: Nhiều điểm mới về nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh

22/11/2019
 Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động 2019 (thay thế cho Bộ luật lao động 2012).
Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020

21/11/2019
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Lương hưu, trợ cấp BHXH chính thức tăng 7,38% từ ngày 01/7/2020

Lương hưu, trợ cấp BHXH chính thức tăng 7,38% từ ngày 01/7/2020

18/11/2019
 Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

11/11/2019
 Hướng dẫn thực hiện về tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là Nghị định số 152/2018/NĐ-CP).

Chung nhan Tin Nhiem Mang