Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

23/02/2021
 Theo thông tư số 23/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh như sau:
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề

Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề

08/02/2021
 Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BLDTBXH Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề
Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

04/11/2020
 Năm 2021, tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 như sau:
Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN của NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN của NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ

18/09/2020
 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16/9/2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm GDNN công lập cấp huyện

Trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm GDNN công lập cấp huyện

14/09/2020
 Theo Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập cấp huyện, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập cấp huyện được quy định như sau:
Sửa quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ công chức

Sửa quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ công chức

08/09/2020
 Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước

Mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước

16/06/2020
Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Phê chuẩn Công ước số 105: Việt Nam cam kết xóa bỏ lao động cưỡng bức

Phê chuẩn Công ước số 105: Việt Nam cam kết xóa bỏ lao động cưỡng bức

10/06/2020
 Sáng 8-6, tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức, với tỷ lệ tán thành đạt 94,82%. Với quyết định phê chuẩn Công ước số 105, Việt Nam đang chứng tỏ cam kết mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức.

Chung nhan Tin Nhiem Mang