Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Từ ngày 1/7/2021, chính sách đối với trẻ mồ côi sẽ được áp dụng theo các quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Từ ngày 1/7/2021, chính sách đối với trẻ mồ côi sẽ được áp dụng theo các quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP

16/06/2021
 Từ ngày 1/7/2021, chính sách đối với trẻ mồ côi sẽ được áp dụng theo các quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Theo đó, tùy từng trường hợp, trẻ mồ côi có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội; cấp thẻ bảo hiểm y miễn phí; trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề…
Quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

15/06/2021
 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là Cơ sở dữ liệu quốc gia lưu trữ thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin về y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân.
Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

04/06/2021
Danh mục cơ sở dữ liệu ngành được xây dựng là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc 9 lĩnh vực quản lý.
Quyết định hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em phải cách ly tập trung do COVID-19

Quyết định hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em phải cách ly tập trung do COVID-19

02/06/2021
 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH về việc Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Từ 1/6, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực

Từ 1/6, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội sẽ có hiệu lực

18/05/2021
 Từ ngày 1/6/2021, nhiều chính sách mới có liên quan đến an sinh xã hội về bảo hiểm, lao động, giáo dục, viễn thông... sẽ có hiệu lực thi hành.
Nghị định của Chính phủ cũng quy định các đối tượng, trường hợp được nhận trợ giúp xã hội khẩn cấp

Nghị định của Chính phủ cũng quy định các đối tượng, trường hợp được nhận trợ giúp xã hội khẩn cấp

11/05/2021
 Bên cạnh các đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ cũng quy định các đối tượng, trường hợp được nhận trợ giúp xã hội khẩn cấp
Chính sách bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 5/2021

Chính sách bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 5/2021

26/04/2021
 Từ ngày 01 – 31/5/2021, có 02 chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm từ ngày 01/6/2021

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm từ ngày 01/6/2021

23/04/2021
 Chính phủ ban hành Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 hướng dẫn Luật Việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; trong đó, điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

Chung nhan Tin Nhiem Mang