Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN CHÍNH SÁCH MỚI

Quy định việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Quy định việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

24/03/2019
 Ngày 20/03/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể việc kỹ quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin

Chính sách quyền riêng tư và bảo mật thông tin

12/02/2010
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân nếu có trên ứng dụng eMolisa .

Chung nhan Tin Nhiem Mang