Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TUYÊN TRUYỀN VỀ CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Góp phần nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu

Góp phần nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu

14/10/2019
Theo Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH), Việt Nam cần có giải pháp để giúp bà con trồng hồ tiêu có thể nâng chất lượng, giá trị xuất khẩu và tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu.
Góp phần nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu

Góp phần nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu

14/10/2019
Theo Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH), Việt Nam cần có giải pháp để giúp bà con trồng hồ tiêu có thể nâng chất lượng, giá trị xuất khẩu và tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu. 
Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 300 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 300 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

13/10/2019
Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được 294 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng ngàn phụ nữ trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung vượt qua hoàn cảnh khó khăn.  
Gia Lai: Tăng cường hỗ trợ người nghèo

Gia Lai: Tăng cường hỗ trợ người nghèo

13/10/2019
Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phát động xây dựng nguồn quỹ này. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia, thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.  
Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 300 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 300 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

13/10/2019
Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được 294 tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng ngàn phụ nữ trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung vượt qua hoàn cảnh khó khăn.  
Gia Lai: Tăng cường hỗ trợ người nghèo

Gia Lai: Tăng cường hỗ trợ người nghèo

13/10/2019
Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phát động xây dựng nguồn quỹ này. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia, thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Quảng Bình: Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo

Quảng Bình: Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo

11/10/2019
Ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình khẳng định, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, con em học tập, học nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm…góp phần quan trọng tạo sinh kế, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống của người dân.  
Quảng Bình: Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo

Quảng Bình: Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo

11/10/2019
Ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình khẳng định, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, con em học tập, học nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm…góp phần quan trọng tạo sinh kế, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống của người dân.