Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TUYÊN TRUYỀN VỀ CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Gắn giải quyết việc làm với giảm nghèo bền vững

Gắn giải quyết việc làm với giảm nghèo bền vững

06/11/2019
Nhằm thúc đẩy công tác giải quyết việc làm gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, đào tạo nghề…  
Thoát nghèo trên đất rừng

Thoát nghèo trên đất rừng

06/11/2019
Trồng cây cao su tập trung trên đất rừng nghèo kiệt để hỗ trợ người dân ở buôn Con Ó thoát nghèo là đề án đầu tiên được triển khai tại tỉnh Lâm Đồng.  
Hà Giang: Hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống

Hà Giang: Hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống

05/11/2019
Hà Giang hiện đã từng bước xóa đói, giảm nghèo, bình quân mỗi năm giảm từ 4 đến 6% tỷ lệ hộ nghèo.
Vĩnh Long phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8% trong năm 2019

Vĩnh Long phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8% trong năm 2019

04/11/2019
Ngay từ đầu năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác giảm nghèo của tỉnh.
Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo ở Gia Lai

Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo ở Gia Lai

04/11/2019
Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, các ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo được thành lập nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ từng thôn, làng, hộ nghèo; giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, huy động cán bộ, đảng viên cùng vào cuộc.
Hà Tĩnh: Tổng dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ lệ cao

Hà Tĩnh: Tổng dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm tỷ lệ cao

04/11/2019
Nhiều hộ gia đình từng thuộc diện nghèo, cận nghèo ở Hà Tĩnh nhờ thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội nhanh chóng thoát nghèo bền vững.
Lâm Đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo

Lâm Đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo

03/11/2019
Theo Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng vẫn còn 997 hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) cần được hỗ trợ về nhà ở.  
Mèo Vạc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững

Mèo Vạc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững

01/11/2019
Xác định mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong phát triển KT – XH nên huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó, các chính sách, dự án giảm nghèo được triển khai đồng bộ, bước đầu tạo được kết quả khá tích cực, toàn diện.