Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TUYÊN TRUYỀN VỀ CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Huyện Ba Bể: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Ba Bể: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

28/10/2019
Ba Bể là một trong 62 huyện nghèo và khó khăn nhất của cả nước, có diện tích tự nhiên là 68.412 ha, dân số trên 51 nghìn người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn và 15 xã với 206 thôn, bản, tiểu khu. Ba Bể là một trong 62 huyện nghèo và khó khăn nhất của cả nước, có diện tích tự nhiên là 68.412 ha, dân số trên 51 nghìn người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn và 15 xã với 206 thôn, bản, tiểu khu.
Bắc Kạn đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo

Bắc Kạn đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo

28/10/2019
Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn Chương trình 135 tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư hơn 655 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, có 2.965 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn với số tiền hơn 23 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách...  
5,5 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo ở Quảng Trị

5,5 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo ở Quảng Trị

27/10/2019
 Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo” giai đoạn 2017 – 2019 do Tổ chức Plan Internation tại Việt Nam triển khai trên địa bàn 8 xã thuộc vùng dự án của 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị.  
Lạng Sơn: Tín dụng chính sách giúp trên 30.000 hộ thoát nghèo

Lạng Sơn: Tín dụng chính sách giúp trên 30.000 hộ thoát nghèo

25/10/2019
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn Trần Việt Sơn cho biết, tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi là 2.869 tỷ đồng. Từ năm 2014 - 2019, nguồn vốn vay chính sách đã giúp cho trên 30.000 hộ thoát nghèo; giải quyết, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động.
Hà Giang: Chính sách tín dụng xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Hà Giang: Chính sách tín dụng xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

24/10/2019
Hà Giang là tỉnh miền núi cực Bắc của Tổ quốc, có 277,5 km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Diện tích tự nhiên trên 7.884 km2; với 11 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó 6 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a); 195 xã, phường, thị trấn; 2.071 thôn, bản (trong đó có 165 xã thuộc vùng khó khăn, 34 xã thuộc khu vực biên giới, 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1.408 thôn đặc biệt khó khăn). Toàn tỉnh có trên 84 vạn người với 19 dân tộc cùng chung sống.
Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi

22/10/2019
Đó là mục tiêu được nhấn mạnh tại Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 vừa được Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày trước Quốc hội chiều 21/10. Chiều nay (22/10), Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này.  
Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi

22/10/2019
Đó là mục tiêu được nhấn mạnh tại Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 vừa được Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày trước Quốc hội chiều 21/10. Chiều nay (22/10), Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này.  
Bạc Liêu với công tác giảm nghèo bền vững

Bạc Liêu với công tác giảm nghèo bền vững

21/10/2019
Xác định công tác ASXH, chăm lo cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với các ban, ngành xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động vì người nghèo.

Chung nhan Tin Nhiem Mang