Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lâm Đồng: phối hợp hành động hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

19/05/2005

Ngày 17/5, tại Đà Lạt, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN), Ban Dân tộc - Miền núi (DTMN) và Liên minh Hợp tác xã Lâm Đồng (LMHTX) đã ký kết một chương trình phối hợp hành động nhằm hỗ trợ phụ nữ các dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, đời sống vật chất và tinh thần giai đoạn 2005 – 2010.

Theo các nội dung chương trình đã được các bên thỏa thuận, trong giai đoạn từ nay đến 2010, Hội LHPN và Ban DTMNr cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu của Nhà nước hỗ trợ dân tộc thiểu số như: Công tác cho vay vốn và triển khai nguồn vốn vay phục vụ xoá đói, giảm nghèo; nghiên cứu, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, đan chiếu lát, đan song mây…); tổ chức các hoạt động y tế chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa các bệnh sốt rét, bướu cổ, phong…Hội LHPN, Ban DTMN có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành địa phương triển khai các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ và trẻ em gái về Luật hôn nhân và gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nâng cao tỷ lệ nữ học sinh dân tộc thiểu số trong hệ thống các trường dân tộc nội trú. Để giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận và làm quen với loại hình kinh tế - dịch vụ, năm 2005 Hội LHPN phối hợp với LMHTX Lâm Đồng xây dựng từ 1 – 2 mô hình hợp tác xã quản lý chợ cấp xã, phường, thị trấn và 2 hợp tác xã nghề truyền thống do phụ nữ dân tộc quản lý và điều hành hoạt động. Sơn Tùng (TTXVN)
Xem