Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Nâng cao đóng góp của phụ nữ trong giai đoạn mới về phát triển và hội nhập của Việt Nam

16/09/2010

Ngày 14/9/2010, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc và Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trên. Đến dự, có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam; ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Giám đốc Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo nữ trong khu vực Nhà nước; bà Setsuko Yamazaki, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và đại sứ, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo của hơn 30 tỉnh, thành phố khu vực từ Bắc Trung bộ trở ra.


Đây là hội nghị thường niên được tổ chức, nhằm thảo luận các chính sách và cơ chế tạo điều kiện cho các cán bộ nữ nâng cao vai trò quản lý và tham gia đóng góp vào công cuộc CNH-HĐH đất nước. Theo đó, các đại biểu sẽ cùng tìm ra những cơ hội và thách thức đối với phụ nữ và thảo luận cơ chế ưu tiên đối với cán bộ nữ trẻ để tạo nguồn cán bộ nữ có đủ năng lực và trình độ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, chỉ số nâng cao quyền năng giới (GEM) của Việt Nam - chỉ số phản ánh sự bất bình đẳng của nam và nữ trong các lĩnh vực hoạt động chính trị, lãnh đạo quản lý, kỹ thuật chuyên gia và thu nhập, thuộc loại trung bình trên thế giới. Thực tế cho thấy, khoảng cách giới còn tồn tại trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và ở tất cả các cấp, các ngành. Trong thời gian tới, cùng với sự đi lên về mọi mặt của đất nước, sẽ là cơ sở vững chắc cho việc tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo có nhiều phụ nữ được tham gia vào quá trình phát triển đất nước, dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đã hướng đến các chỉ tiêu, giải pháp phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, tiến tới giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, chính trị vào năm 2020. Cụ thể, phấn đấu tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 50%, tiến sỹ nữ đạt 25% trong tổng số những người đạt các trình độ học vị này; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đạt từ 35% trở lên; 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ; tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh cần tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ trong các vai trò quản lý, nâng cao năng lực cho phụ nữ, trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ phấn đấu vươn lên, tạo nguồn cán bộ kế cận và đề bạt cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực Nhà nước” sẽ tiếp nhận những đóng góp của các đại biểu đối với việc triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua, đồng thời, lập kế hoạch cho giai đoạn tới. Ông Đào Việt Trung cho biết, được sự tài trợ của Quỹ Tín thác nước ngoài Cambridge và UNDP, dự án sẽ cung cấp học bổng thạc sĩ, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn và hỗ trợ nghiên cứu cho các cán bộ nữ./.


Xem