Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dự kiến kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm bảo đảm bình đẳng giới và đặc thù giới tính nữ

27/01/2010

Sáng ngày 27/01/2010, tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra Tọa đàm về dự kiến kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm bảo đảm bình đẳng giới và đặc thù giới tính nữ. Tham dự, có Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Hoàng Thị Ái Nhiên, cùng các đại biểu đến từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp.

Nhằm tiến tới mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho cả nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới lao động nữ như: độ tuổi lao động; chế độ chính sách; một số quy định của Luật Doanh nghiệp…

Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Hà Thị Thanh Vân–Phó trưởng Ban Chính sách- Pháp uật đã trình bày dự kiến kiến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động (Chương X).Theo bà, so với Bộ luật hiện hành và dự thảo 1 của Bộ luật Lao động sửa đổi, dự thảo lần 2 dự kiến thêm một số điểm như sau:

Điều 109 hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới.

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc với thời gian ít hơn số giờ làm việc trong ngày, ít hơn số giờ làm việc trong tuần so với quy định chung của doanh nghiệp, giao việc làm tại nhà.

3. Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

4. Nhà nước có chính sách ưu đãi cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ một lần từ Quỹ Quốc gia giả quyết việc làm, xét giảm thuế đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, có từ 10 đến 100 lao động, chiếm 50% trở lên trong tổng số lao động làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp; hoặc có trên 100 lao động nữ chiếm 30% trở lên trong tổng số lao động làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp.

Điều 168. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

(Điều 109,111,114,118 hiện hành).

1. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động, không được có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ.

2. Phải tham khảo ý kiến của đại diện những người lao động nữ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích của phụ nữ và trẻ em trong doanh nghiệp.

3. Đảm bảo có chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh nữ tại doanh nghiệp.

4. Ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo, hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.

Điều 171. Nghỉ thai sản (Điều 114 hiện hành)

1. Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con theo quy định sau:

a). Bốn tháng trong điều kiện làm việc bình thường;

b). Năm tháng đối với người làm công việc nặng nhọc độc hại;

c). Sáu tháng đối với những người làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 1,0, người làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành hoặc người lao động nữ là người khuyết tật.

2. Trường hợp người lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày.

3. Quyền lợi của người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại Khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của cơ sở y tế chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải được người sử dụng lao động đồng ý. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc.


Điều 173. Trợ cấp khi con ốm mẹ nghỉ, khám thai; thực hiện các biện pháp kế hoạch gia đình (Điều 117 hiện hành)

Trong thời gian nghỉ việc để đi khám thai, để thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình hoặc do sảy thai; nghỉ để chăm sóc con dưới 7 tuổi đau ốm, nhận trẻ sơ sinh làm con nuôi, người lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hoặc được người sử dụng lao động trả một khoản tiền bằng mức trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người khác thay người mẹ chăm sóc con ốm đau, thì người mẹ vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội./.

Xem