Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Giới và Biến đổi khí hậu

18/11/2009

Ngày 16/11/2009, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội và nhóm nữ nghị sỹ Việt Nam tổ chức Hội thảo Giới và Biến đổi khí hậu. Đến dự, có Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường, Phạm Khôi Nguyên, Chủ nhiệm Uỷ ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội, Trương Thị Mai, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Peter Lysholt Hansen, cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạch định chính sách.

Phát biu ti hi tho, B trưởng Phm Khôi Nguyên nhn mnh biến đổi khí hu làm nh hưởng nng n đến các khu vc nghèo nht và nhng người nghèo nht, nơi có ngun tài nguyên ít nht, trong đó có ti 70% người nghèo là ph n.

Ti hi tho, các đại biu cho biết, biến đổi khí hu đang làm cho ph n và tr em phi đối mt vi ri ro v mt sc kho như gia tăng các bnh truyn nhim; vn đề thiếu nước do b hn hán và ô nhim nước sau lũ cũng là mt trong nhng nguyên nhân gây bnh tt tr em và ph nĐứng trước nhng tn thương do thiên tai và môi trường người ph n phi chu nhng ri ro ln hơn và đối phó vt v hơn nam gii. Do đó, để ng phó vi biến đổi khí hu thì người ph n có mt vai trò hết sc quan trng. Theo các đại biu, t nhng công vic c th như tiết kim chi tiêu; tiết kim năng lượng; tiết kim s dng nước; bo v cây xanh; vic ra quyết định và lp kế hoch cũng như thc thi để gim thiu biến đổi khí hu làm cho nhng n lc ca cng đồng hiu qu hơn, đặc bit cp độ ti địa phương, thì người ph n đã góp phn vào vic gim nh biến đổi khí hu. Vì vy, các đại biu cho rng cn nâng cao nhn thc v gii và biến đổi khí hu, xem xét lng ghép vn đề gii và biến đổi khí hu trong vic hoch định chính sách, ci cách hành chính và chính tr.

Nm trong khuôn kh ca hi tho, các đại biu đã nghe và tp trung tho lun các ni dung xoay quanh các vn đề v, biến đổi khí hu và kch bn biến đổi khí hu và mc nước bin dâng cho Vit Nam; chương trình mc tiêu quc gia ng phó vi biến đổi khí hu, gii và biến đổi khí hu; vai trò ca n đại biu Quc hi vi vic ng phó biến đổi khí hu Vit Nam và vic lng ghép gii trong pháp lut và ng phó biến đổi khí hu Vit Nam./.

Xem