Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Định hướng Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên hợp quốc

27/05/2009

Sáng 27/5/2009, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo định hướng Chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (Dự án Ô). Tham dự có đại diện các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam; đại diện 11 cơ quan của Liên hợp quốc; Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có liên quan cùng lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố dự kiến được lựa chọn để thực hiện Dự án.

Sau phần phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới ( Bộ LĐ- TBXH) đã có bài trình bày giới thiệu về các mục tiêu và nội dung của Chương trình chung về bình đẳng giới giai đoạn 2009- 2012; giới thiệu về vai trò và trách nhiệm của Ban chỉ đạo và Ban quản lý Dự án thành phần, các cơ quan điều phối của LHQ và Chuyên gia giới của Dự án và cơ chế giám sát, đánh giá, báo cáo và điều phối Chương trình. Với mục tiêu tăng cường năng lực lãnh đạo của Trung ương và địa phương, các cơ quan liên quan nhằm thực hiện, giám sát và đánh giá về thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống Bạo lực gia đình tại Việt Nam, Dự án Ô được thực hiện từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2012 với tổng kinh phí 4,5 triệu USD, bao gồm 3 dự án thành phần, cụ thể: Dự án VNM0012 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và một số cơ quan của LHQ đồng thực hiện với tổng kinh phí 2,6 triệu USD; VNM0014 do Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch và một số cơ quan của LHQ thực hiện với tổng kinh phí 0,7 triệu USD và VNM0015 do Tổng cục Thống kê thực hiện, UNDP thực hiện với tổng kinh phí 1,066 triệu USD. Điểm nổi bật trong việc thực hiện dự án hợp tác chung lần này chính là ở cơ chế quản lý vốn. Cơ chế quản lý vốn được áp dụng cho dự án là sự kết hợp giữa hình thức quản lý vốn trung chuyển và vốn tập trung. Theo đó, Văn phòng Uỷ thác MDTF tại NewYork ( Hoa Kỳ) đóng vai trò là cơ quan quản lý hành chính. Việc quản lý vốn tập trung đối với các hoạt động do quốc gia thực hiện được UNFPA nhận kinh phí từ MDTF và phân bổ, điều phối cho các dự án thành phần. Còn việc quản lý vốn trung chuyển với các hoạt động trực tiếp sẽ do từng cơ quan của LHQ thực hiện với trách nhiệm của mình đối với nguồn vốn từ MDTF chuyển giao./. Tuấn Cường
Xem