Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Đài Truyền hình Việt Nam

08/05/2009

“Với vai trò là một cơ quan truyền thông quan trọng, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cả nước nói chung cũng như trong đơn vị nói riêng”. Đó là lời nhận xét của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự Tiến bộ của phụ nữ tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam chiều 7/5/2009.

Báo cáo với Bộ trưởng về các kết quả hoạt động giữa kỳ của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) trong đơn vị giai đoạn 2006-2009, ông Đinh Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN của đài cho biết: Kể từ khi được thành lập năm 1995 đến nay, Ban VSTBPN của đài đã được kiện toàn bộ máy tổ chức 3 lần, hoạt động dần đi vào nề nếp, được lãnh đạo đài tạo điều kiện kinh phí hoạt động. Ban đã xây dựng kế hoạch hành động với 5 mục tiêu cụ thể và đưa ra những chỉ tiêu, biện pháp thực hiện. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số chị em phụ nữ của đài là 1.120 người, chiếm tỷ lệ 36% và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực như biên tập, phóng viên, đạo diễn, kỹ thuật, quản lý hành chính… Đội ngũ chị em luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc, được phát huy tài năng, năng lực trong sáng tác, học tập, nâng cao trình độ. Các chị đã góp phần quan trọng vào việc sản xuất, nâng cao chất lượng chương trình của đài. Kế hoạch hành động của Ban VSTBPN của đài trong giai đoạn này đã đạt được một số kết quả: - Về thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm: Tổng số lao động nữ được tuyển dụng mới vào làm việc cao hơn nam và đạt 67% (chỉ tiêu đặt ra là 35%). - Về thực hiện các quyền của phụ nữ trong đào tạo, nâng cao trình độ: Trong giai đoạn từ 2006-2009, đã có 189 chị được cử đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 39 chị được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Tỷ lệ nữ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, tin học đạt 40% trở lên (vượt 10% so với chỉ tiêu). - Về cải thiện và nâng cao sức khoẻ cho phụ nữ: Hàng năm đều tổ chức khám sức khoẻ 1 lần cho chị em để phát hiện các bệnh và điều trị kịp thời (đạt 100% chỉ tiêu); đảm bảo 100% các đơn vị đăng ký và thực hiện sinh đẻ có kế hoạch nhưng chưa đạt chỉ tiêu (còn 3 đơn vị vi phạm sinh con thứ 3); tăng 20% số lượng chương trình phát sóng truyên truyền về nâng cao nhận thức chăm sóc sức khoẻ, gia đình, về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền. - Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nữ lao động trong cơ quan, phấn đấu nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo cấp phòng, cấp ban: Tỷ lệ nữ có trình độ đại học chiếm 87%, tỷ tham gia quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương chiếm 26% (chưa đạt chỉ tiêu 30%), cấp ban và tương đương chiếm 12,5% (chưa đạt chỉ tiêu 20%) và tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 36% (455/1.100). - Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động VSTBPN: Mới chỉ có 40% cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên nữ được huấn luyện đào tạo về bình đẳng giới (chưa đạt chỉ tiêu 100%). Việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch hàng năm chưa được sơ kết đánh giá. - Công tác tuyên truyền, tập huận về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, thu hút được nhiều chị em tham gia. Sau khi nghe báo cáo trình bày, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của đài trong việc thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN trong đơn vị, đồng thời cũng đề nghị Ban VSTBPN của đài cần có sự phân công cụ thể cho các bộ phận để theo dõi, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể; tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN và chú trọng việc xây dựng, quy hoạch cán bộ nữ. Với tính chất hoạt động của mình, trong quá trình tuyên truyền nên lồng ghép các chương trình hoạt động với các yếu tố bình đẳng giới để góp phần đưa chính sách này vào cuộc sống. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị đài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động VSTBPN nói chung và bình đẳng giới nói riêng. Hồng Phượng
Xem